Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Tlačivá - komunálny odpad

Tlačivá - daňové

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty ...

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti FO
 fo_vznik.pdf (137.1 kB) fo_vznik.pdf (137.1 kB)

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti FO
 fo_zanik.pdf (136.5 kB) fo_zanik.pdf (136.5 kB)

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti PO
 po_vznik.pdf (137.6 kB) po_vznik.pdf (137.6 kB)

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti PO
 po_zanik.pdf (136.6 kB) po_zanik.pdf (136.6 kB)

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 poucenie.pdf (148.8 kB) poucenie.pdf (148.8 kB)

Splnomocnenie

Tlačivá - stavebné

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku - územnoplánovacia informácia
 UPI 1.pdf (103.4 kB) UPI 1.pdf (103.4 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác

Žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a na vodohospodárske diela

Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o určenie súpisného čísla

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Žiadosť o povolenie informačného zariadenia

Tlačivá - vodovodná prípojka

Postup pri vybavovaní

Žiadosť o pripojenie FO

Žiadosť o pripojenie PO

Žiadosť o montáž vodomeru

Dotazník pre výpočet paušálu vodného a stočného

Tlačivá - kultúrne podujatie

Oznámenie o konaní verejného podujatia v obci

Dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z prostriedkov obce

Nájomné obecné byty

Žiadosť o pridelenie nájomného obecného bytu

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Oznámenie o výrube dreviny

Sociálna služba

Formuláre, ktoré potrebujete  pri podávaní žiadosti o sociálnu službu - tu.

Viac informácií: http://www.sus-no.sk/

 

 


 

NAKLADANIE S ODPADOM

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

webygroup

Úvodná stránka