Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie

Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu :

  OBEC Moravské Lieskové

  Moravské Lieskové 657

  916 42   Moravské Lieskové

 

alebo elektronicky na adresu : obec@moravskelieskove.sk

v lehote 7dní od zverejnenia informácie.

 

 

Rok 2019

01.03.2019

P.č.105/2019

Žiadateľ: Lenka Srnánková, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 1ks, druh klen, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 21351  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 01.03.2019.

 

27.02.2019

P.č.103/2019

Žiadateľ: Samuel Kusenda, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 1ks, druh lipa malolistá, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 20472/1  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 27.02.2019.

 

11.03.2019

P.č.111/2019

Žiadateľ: PhDr.Blanka Struhárová, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 1ks, druh jaseň, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 1176/1  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 11.03.2019.

 

18.03.2019

P.č.132/2019

Žiadateľ: Anna Miková, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 1ks, druh ihličnan - smrek, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 1343/2  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 18.03.2019.

 

20.03.2019

P.č.137/2019

Žiadateľ: Peter Huna,Eleonóra Hunová žiadajú o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 1ks, druh hrab,1ks dub, 1ks buk, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 20674,20672/1  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 20.03.2019.

 

29.05.2019

P.č.230/2019

Žiadateľ: Ján Čížik, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 1ks, druh ihličnan - smrek, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 388  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 29.05.2019.

 

29.05.2019

P.č.2312019

Žiadateľ: Ján Čížik, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 1ks, druh ihličnan - smrek, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 357/2  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 29.05.2019.

24.07.2019

P.č.3072019

Žiadateľ: SVB "MEDICUM" žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 3 ks, druh breza, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 696/11  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 24.07.2019.

 

02.08.2019

P.č.315/2019

Žiadateľ: Ing.PhD. Ivan Slávik, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 1ks, druh orech, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 3476/3  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 02.08.2019.

 

05.08.2019

P.č.317/2019

Žiadateľ: Martina Juráčková, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 8ks, druh osika, 1ks hrab obyčajný, 1ks slivka, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 18743/4  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 05.08.2019.

 

19.08.2019

P.č.331/2019

Žiadateľ: Milan Gulán, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 2 ks druh jedľa, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 17819, 17842  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 19.08.2019.

 

20.08.2019

P.č.104-012/2019

Žiadateľ: Structing s.r.o., žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 20.08.2019.

 

22.08.2019

P.č.337/2019

Žiadateľ: Ján Štetina, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 2ks, druh javor, 1ks buk, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 24577  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 22.08.2019

 

 

04.09.2019

P.č.1350/2019

Žiadateľ: Martina Laciková, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 1ks, druh ihličnan, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 1666/2  k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 04.09.2019.

 

____________________________________________________________________________________

Rok 2018

22.10.2018

p.č.476/2018

Žiadateľ: Jaroslav Štefanovič, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: 1ks, druh Smrek, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 502   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 22.10.2018.

 


1.10.2018

p.č.434/2018

Žiadateľ: Spojená škola Mor. Lieskové žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín - ihličnany, tuje, ktoré rastú na pozemku parc. reg."C" p. č. 13511/9  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 01.10.2018.


28.09.2018

p.č.433/2018

Žiadateľ: Boris Horváth, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks, druh:Orech, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 12449  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 28.09.2018.


19.09.2018

p.č.424/2018

Žiadateľ: Anna Černá, Ján Černý, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks, druh:Smrek, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 12442 v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 19.09.2018.


20.08.2018

p.č.395/2018

Žiadateľ: Ivana Sapáková, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks, druh:Orech, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 743,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 20.08.2018.


06.08.2018

p.č.373/2018

Žiadateľ: Ivan Steinecker, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks, druh:Orech, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 24766/66  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 6.08.2018.


17.07.2018

p.č.339/2018

Žiadateľ: Ing. Jozef Pilát žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks, druh:Breza plstnatá, ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 18616/1,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 17.07.2018.


16.08.2018

p.č.319/2018

Žiadateľ: Renáta Julinyová žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  5 ks, druh:Smrek  plstnatá, ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 1042,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 16.08.2018.


18.05.2018

p.č.268/2018

Žiadateľ: Igor Páleník, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  4 ks, druh:Topoľ, ktoré rastú na pozemku parc. reg."C" p. č. 15013,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 18.05.2018.


04.05.2018

p.č.253/2018

Žiadateľ: Marcela Fabianova, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks, druh:Smrek, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 4356/1,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 04.05.2018.


28.03.2018

p.č.186/2018

Žiadateľ: Milan Kováč, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín:  4 ks, druh: Slivka, ktoré rastú na pozemku parc. reg."C" p. č. 16804/3,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 28.03.2018.


12.03.2018

p.č.156/2018

Žiadateľ: Elena Beláková, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks Borovica, ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č.  356,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 12.03.2018.


12.03.2018

p.č.154/2018

Žiadateľ: Ingrid Poláčková, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks orech, ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č.  1625,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 12.03.2018.


06.03.2018

p.č.146/2018

Žiadateľ: Okresný úrad Trenčín, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácii, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks orech, ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 24790  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 6.3.2018.


26.02.2018

p.č.130/2018

Žiadateľ: Dana Lieskovská, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks orech, ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č.  12434/2,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 26.02.2018.


23.02.2018

p.č.124/2018

Žiadateľ: Emília Mikulcová, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny:  1 ks smrek, ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č.  1076,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 23.02.2018.


16.02.2018

p.č.115/2018

Žiadateľ: Michal Kadlec, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Slivka 1 ks a krovité porasty 300 m2, ktoré rastiú na pozemku parc. reg."C" p. č.  16792/21,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 16.02.2018.


12.02.2018.

p.č.100/2018

Žiadateľ: Hrušovský Marián, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Lipa 1 ks,  ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 19351/2,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 12.02.2018.


07.02.2018.

p.č.92/2018

Žiadateľ: Ing. Dalibor Uhrík, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Jedľa 1 ks,  ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 5799/1,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 07.02.2018.


01.02.2018.

p.č.79/2018

Žiadateľ: Lucia Medzayová , 916 11 Bzince pod Javorinou, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Lipa1 ks, Marhuľa 1ks, ktoré rastú na pozemku parc. reg."C" p. č. 878/1,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 01.02.2018.


 

22.01.2018

p.č.52/2018

Žiadateľ: Miroslav Samotný , 915 01 Nové Mesto nad Váhom, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Smrek 1 ks, ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 12356/1,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 22.01.2018.


09.01.2018

p.č.24/2018

Žiadateľ: ThDr. Branislav Dolinský , 921 01 Piešťany, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Smrek 1 ks, ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 37/1,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 09.01.2018.


09.01.2018

p.č.23/2018

Žiadateľ: Zámečníková Janka,916 42 Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Jabloní 4ks, Smrek 3 ks, ktoré rastú na pozemku parc. reg."C" p. č. 528 a 530,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 09.01.2018.

 

Rok 2017


15.12.2017

p.č.909/2017

Žiadateľ: Miloš Rubín,900 01 Modra, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Klen 4ks, Hrab 5 ks, Slivka 1, Jabloň, ktoré rastú na pozemku parc. reg."C" p. č. 20419,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 15.12.2017.


10.11.2017

p.č.836/2017

Žiadateľ: Lucia Kulíšková, 916 42 Moravské Lieskové , žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Lipa 1 ks, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 12195/1,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 10.11.2017.


10.11.2017

p.č.834/2017

Žiadateľ: Lenka Turanová, 916 42 Moravské Lieskové , žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Orech 1 ks, ktorý rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 19225,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 10.11.2017.


06.11.2017

p.č.818/2017

Žiadateľ: Jaroslav Pastorek, Moravské Lieskové 91642 , žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Dub 3 ks , ktoré rastú na pozemku parc. reg."C" p. č.16195,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 06.11.2017.


24.10.2017

p.č. 796/2017

Žiadateľ: Stanislav Pastorek, Moravské Lieskové 91642 , žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Smrek 2 ks, ktoré rastú na pozemku parc. reg."C" p. č. 713,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 24.10.2017.


 

18.10.2017

p.č. 778/2017

Žiadateľ: Vladimír Brožík, Bratislava , žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Orech 1ks, Jabloň 3ks, Hruška 3ks, Slivka 3ks, ktoré rastú na pozemku parc. reg."C" p. č. 12382 a 12381/2,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 18.10.2017.


 

10.10.2017

p.č. 764/2017

Žiadateľ: Jaroslav Štefánik, Moravské Lieskové 91642 , žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Dub 1 ks, ktorá rastie na pozemku parc. reg."C" p. č. 11656,  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 10.10.2017.


 

06.10.2017

p.č. 759/2017

Žiadateľ: Boris Horváth, 915 01 Nové Mesto nad Váhom , žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Jabloň 8 ks, Slivka 10 ks, ktoré rastú na pozemku parc. reg."C" p. č. 12450, 12449  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 06.10.2017.


 

03.10.2017

p.č. 755/2017

Žiadateľ: Mizerák Ján, Dolné Srnie 91641, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Dub 3ks, ktorá rastie na pozemku parc.č. 20665 reg."E"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 03.10.2017.


 

03.10.2017

p.č. 754/2017

Žiadateľ: Viktor Helia,  Moravské Lieskové 91642, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Orech 1ks, ktorá rastie na pozemku parc.č. 762  reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 03.10.2017.


 

13.09.2017

p.č. 711/2017

Žiadateľ: Spojená škola,  Moravské Lieskové 916 42, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa 13.09.2017.


 

09.08.2017

p.č. 654/2017

Žiadateľ: Zámečníková Margita,  Moravské Lieskové 916 42, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Javor Klen 1ks, ktorá rastie na pozemku parc.č. 24553/6  reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 09.08.2017.


 

08.08.2017

p.č. 645/2017

Žiadateľ: Erik Němec, Holasice, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny: Čerešňa 1ks, ktorá rastie na pozemku parc.č. 19958  reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 08.08.2017.


 

09.06.2017

p.č. 515/2017

Žiadateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.,  851 01 Bratislava, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín: Hrab 1ks, Vrba 3ks, Topoľ 2ks, Jaseň 2ks, Orech 2ks a krovité porasty: Vrba, Baza čierna, Drieň obyčajný  1 ks, ktoré rastú na pozemku parc.č. 24766/2  reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 08.06.2017.


 

23.05.2017

p.č. 469/2017

Žiadateľ: Matej Krnáč,  Nové Mesto nad Váhom, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny 1 ks Agát , ktorá rastie na pozemku parc.č. 13162/4 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 23.05.2017.


 

17.03.2017

p.č. 306/2017

Žiadateľ: Šimovec Dušan,  Moravské Lieskové 916 42 , žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny 1 ks Smrek , ktorá rastie na pozemku parc.č. 92/1 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 17.03.2017.


 

13.03.2017

p.č. 294/2017

Žiadateľ: Peter Mikulec,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny 1 ks Buk , ktorá rastie na pozemku parc.č. 21250 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 13.03.2017.


p.č. 263/2017

Žiadateľ: Vladimír Tinka,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín 4 ks Smrek , ktoré rastú na pozemku parc.č. 22700 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 06.03.2017.


14.02.2017

 

p.č. 192/2017

Žiadateľ: Milan Čelko,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny  1 ks. Orech , ktorý rastie na pozemku parc.č.1607 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 14.02.2017.


14.02.2017

p.č. 193/2017

Žiadateľ: Ing. Jozef Lahvička,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny  1 ks. Breza, 1 ks Smrek , ktoré rastú na pozemku parc.č.4381/1,4386/1 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 14.02.2017.


06.03.2017

p.č. 263/2017

Žiadateľ: Vladimír Tinka,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín - Smreky 4 ks , ktoré rastú na pozemku reg."C"  parc.č. 22700  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 06.03.2017. 

Rok 2016

 

 

04.01.2016

p.č. 1070/2015

Žiadateľ: Martin Magál,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny  1 ks. Lipa , ktorý rastie na pozemku parc.č.1658/1 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 04.01.2016.


 

11.02.2016

p.č. 104/2016

Žiadateľ: Ing. Vincent Holubec, Bytča, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc.č.2041/3, 2041/6-10, 2041/18, 2041/20-27 a 2041/29 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 11.02.2016.


 

19.02.2016

p.č. 241/2016

Žiadateľ: Obec Dolné Srnie, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub drevín 2 ks,agát a smrek, ktoré rastú na pozemku parc.č. 293/1 reg."C"  v   k.ú. Dolné Srnie.

Správne konanie začalo dňa 19.02.2016.


 

19.02.2016

p.č. 242/2016

Žiadateľ: Obec Dolné Srnie, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub drevín 7 ks, jablone, ktoré rastú na pozemkoch parc.č. 542/1 a 542/28 reg."C"  v   k.ú. Dolné Srnie.

Správne konanie začalo dňa 19.02.2016.


 

19.02.2016

p.č. 243/2016

Žiadateľ: Obec Dolné Srnie, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub drevín 2 ks,smutná vrba a  borovica, ktoré rastú na pozemku parc.č. 491 reg."C"  v   k.ú. Dolné Srnie.

Správne konanie začalo dňa 19.02.2016.


 

21.03.2016

p.č. 261/2016

Žiadateľ: J&S green, s.r.o., žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub drevín ,buk - 40 ks,dub - 15 ks a hrab - 20 ks, ktoré rastú na pozemku parc.č. 21153/2 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 21.03.2016.


 

29.03.2016

p.č. 365/2016

Žiadateľ: Vladimír Malíček, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub dreviny ,lipa - 1 ks, ktorá rastie na pozemku parc.č. 19401 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 29.03.2016.


 

31.03.2016

p.č. 389/2016

Žiadateľ: Marek Mitana, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub drevín ,orech - 2 ks, slivka - 2 ks, hruška - 2 ks a jabloň - 1 ks, ktoré rastú na pozemku parc.č. 19236 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 31.03.2016.


 

21.07.2016

p.č. 789/2016

Žiadateľ: Ivan Štefanovič, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub dreviny ,orech - 1 ks, ktorý rastie na pozemku parc.č. 285 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 21.07.016


 

28.09.2016

p.č. 960/2016

Žiadateľ: Jozef Podolan, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub drevín, 15 ks jelší, ktoré rastú na pozemku parc.č. 18690/7 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 28.09.2016


 

27.10.2016

p.č. 1072/2016

Žiadateľ: Alexander Fraňo, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub dreviny, 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 27.10.2016

_______________________________________________________________________________

03.11.2016

p.č. 1082/2016

Žiadateľ: Anna Šimovcová, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub dreviny, 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku v registra "C" p.č. 13466/1 v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 03.11.2016


 

14.11.2016

p.č. 1107/2016

Žiadateľ: Bc. Katarína Tomášková, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub drevín, 22ks jabloní, 3ks orechov, 12ks sliviek, 1ks hrušky, 1ks brezy, ktorý rastie na pozemku v registra "C" p.č. 21817/2 a 21817/3 v   k.ú. Moravské Lieskové časť Šance.

 

Správne konanie začalo dňa 14.11.2016


 

01.12.2016

p.č. 1141/2016

Žiadateľ: Marta Kubicova, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub dreviny, 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku v registra "C" p.č. 384 v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 01.12.2016


 

06.12.2016

p.č. /2016

Žiadateľ: M.E.A. AGRO s.r.o., žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub dreviín: smrek pichľavý 2ks, jarabina vtáčia, breza previsnutá 5ks, javor mlieč 4ks, borovica lesná 2ks, topoľ čierny 4ks, orech kráľovský,  ktoré rastú na pozemku v registra "C" p.č. 5861/2 v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 06.12.2016 

Rok 2015

 

 

24.02.2015

p.č. 204/2015

Žiadateľ: Hrušovský Marián,  Nové Mesto nad Váhom, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  1ks lipa ktorá rastie na pozemku parc.č.19351/2 reg. "C" v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 24.02.2015.


 

26.02.2015

p.č. 211/2015

Žiadateľ: PHDr. Ján Švacho,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  18ks topoľ, 3 ks vŕba a náletové dreviny ktoré rastú na pozemku parc.č.16804/1 re."E" a 16804/3 reg. "C" v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 26.02.2015.


10.03.2015

p.č. 247/2015

Žiadateľ: Ján Čičko,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  18ks topoľ, 3 ks vŕba a náletové dreviny ktoré rastú na pozemku parc.č.19358/2 re."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 10.03.2015.


11.03.2015

p.č. 255/2015

Žiadateľ: Dagmar Miková,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  6ks smrek, 1 ks smrekovec opadavý  ktoré rastú na pozemku parc č. 18753 reg."E"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 11.03.2015.


11.03.2015

p.č. 256/2015

Žiadateľ: Jaroslav Pastorek,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  5 ks. smrek, ktoré rastú na pozemku parc.č.18754 reg."E"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 11.03.2015.


19.03.2015

p.č. 285/2015

Žiadateľ: Ing. Milan Zámečník,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  1 ks. lipa, ktorá rastie na pozemku parc.č.21869 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 19.03.2015.


19.03.2015

p.č. 288/2015

Žiadateľ: Ing. Michal Veselý, Nové Mesto nad Váhom, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  30 ks. reprodukčná drevina -  jablone, ktoré rastú na pozemku parc.č.17501/1 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 19.03.2015.


19.03.2015

p.č. 289/2015

Žiadateľ: Janka Sarkocyová,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  reprodukčných drevín  15 ks. jablone, ktoré rastú na pozemku parc.č.17501/2 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 19.03.2015.


15.04.2015

p.č. 338/2015

Žiadateľ: Róbert Lahvička,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  reprodukčných drevín  3 ks, ktoré rastú na pozemku parc.č.12390/14 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 15.04.2015.


29.07.2015

p.č. 261/2015

Obec Moravské Lieskové oznamuje začatie správneho konania vo veci zmeny Rozhodnutia zn.: 820-2014-Vy, zo dňa 12.12.2014, v zmysle §89 ods.1, písm.a) bod 2, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorým bol povolený výrub drevín v lokalite Ostrý vrch a súvisiace v k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 29.07.2015.


19.08.2015

p.č. 702/2015

Žiadateľ: Jozef Skovajsa,  Trenčín, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  reprodukčných drevín - čerešňa  1 ks, ktoré rastú na pozemku parc.č.16847/1 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 19.08.2015


24.8.2015

p.č. 721/2015

Žiadateľ: Miroslav Tomeš,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub   dreviny   1 ks. smrek, ktorý rastie na pozemku parc.č.334reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 24.8.2015.


16.09.2015

p.č. 781/2015

Žiadateľ: Ing. Milan Zámečník,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  2 ks. smrek, ktoré rastú na pozemku parc.č.21871/2 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 16.09.2015.


21.09.2015

p.č. 797/2015

Žiadateľ: Július Truzska,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  1 ks. smrek, ktorý rastie na pozemku parc.č.5815/2 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 21.09.2015.


25.09.2015

p.č. 806/2015

Žiadateľ: Štefan Kozák,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  2 ks. smrek, ktoré rastú na pozemku parc.č.21795 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 25.09.2015.


27.11.2015

p.č. 999/2015

Žiadateľ: Uhrík Jozef ,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  drevín  1 ks. smrek, 3 ks brezy, 1ks tuja na pozemku parc.č.988/4 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 27.11.2015.


01.12.2015

p.č. 1011/2015

Žiadateľ: Milan Pastorek,  Nové Mesto nad Váhom, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub  dreviny  1 ks. dub, ktorý rastie na pozemku parc.č.19972 reg."C"  v   k.ú. Moravské Lieskové.

Správne konanie začalo dňa 01.12.2015. 

Rok 2014

 

 

30.09.2014

p.č. 739/2014

Žiadateľ: Marek Šíma, Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 3 ks borovíc, ktoré rastú na pozemku parc.č. 36/2,  k.ú. Moravské Lieskové. Pozemok, na ktorom stromy rastú, je vo vlastníctve žiadateľa.
Správne konanie začalo dňa 30.09.2014.


01.10.2014

p.č. 745/2014

Žiadateľ: Lubor Kucek, Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2ks jedle, ktoré rastú na pozemku parc.č. 1461/1,  k.ú. Moravské Lieskové. Pozemok, na ktorom stromy rastú, je vo vlastníctve žiadateľa.
Správne konanie začalo dňa 01.10.2014.


1.10.2014

p.č. 744/2014

Žiadateľ: M.E.A. AGRO s.r.o. Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub náletových drevín, a vzrastlých drevín, ktoré rastú na pozemku parc.č. 24602/1, 14729, 14833, 15851, 14630/1,  k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 01.10.2014.


10.10.2014

p.č.763/2014

Žiadateľ: Holáňová Mária,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks javor a 1 ks jelša, ktoré rastú na pozemku parc.č.13195/6  k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 10.10.2014.


14.10.2014

p.č.644/2014

Žiadateľ: Geržová Miroslava a Burza Miroslav,  Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks lipa, ktorá rastie na pozemku parc.č.27  k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 14.10.2014.


31.10.2014

p.č. 820/2014

Žiadateľ: M.E.A. AGRO s.r.o. Moravské Lieskové, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub náletových drevín, a vzrastlých drevín, ktoré rastú na pozemku parc.č. (vzhľadom na rozsiahlosť a  počet parciel sú k nahliadnutiu na podateľni OcÚ)  ,  k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 01.10.2014.


4.12.2014

p.č. 938/2014

Žiadateľ: Žarnovická Oľga,  Nové Mesto nad Váhom, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub náletových drevín ktoré rastú na pozemku parc.č.13787 reg. "E" v   k.ú. Moravské Lieskové.
Správne konanie začalo dňa 4.12.2014.

 

 

 


 

NAKLADANIE S ODPADOM

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka