Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.


 

Členovia obecného zastupiteľstva

Mgr. Tomáš ROJKOposlanec

nar. 1980

povolanie : manažér

funkcie :  člen komisie na ochranu verejného záujmu, predseda finančnej komisie

nezávislý 

kontakt:  tomrojko@gmail.com

 

 

 

 

 

poslanecJán ADAMOVIČ

nar. 1967

povolanie : živnostník

funkcie : člen mandátovej komisie,

nezávislý 

kontakt : adamovic@gmail.com

 

 

 


 

 

poslanecElena POPELKOVÁ

nar. 1977

povolanie : podnikateľka

funkcie : členka návrhovej komisie, predseda komisie školstva a športu

nezávislá 

kontakt : popelkovaelena@gmail.com

 

 

 

  

poslanec Mgr. Monika ŠKUNDOVÁ

nar. 1991

povolanie : učiteľka

funkcie: člen návrhovej komisie, predseka kultúrnej komisie

nezávislý 

kontakt : monika.skundova@gmail.com

 

 

 

 

 

poslanec

Marián JANIGA 

nar. 1973

povolanie : hasič záchranár

funkcie : člen mandátovej komisie, predseda komisie rozvoja a výstaby

nezávislý

kontakt : janigamarian@azet.sk

 

 

 

 

 

poslankyňaBc. Rastislav BAČA

nar.1979

povolanie: štátny zamestnanec

funkcie : člen komisie na ochranu verejného záujmu

nezávislý

kontakt : rasto3279@gmail.com
 

 

 

 

 

 

poslanecIng. Milan ZÁMEČNÍK

nar. 1977

povolanie: živnostník

funkcie: člen komisie na ochranu verejného záujmu

kontakt: zamo@seznam.cz
 

 

 

 

 

 

 

poslanecRastislav MIKLÁŠ

nar. 1968

povolanie: technik lesnej správy

funkcie : člen mandátovej komisie, predseda komisie sociálnej, bezpečnosti a životného prostredia

kontakt : miklas.rastislav@gmail.com

 

 

 

 

 

 

poslanecIng. Ján HARGAŠ PhD.

nar. 1953

povolanie : pedagóg

funkcie : člen návrhovej komisie,

smer

kontakt : hargasj@gmail.com


 

NAKLADANIE S ODPADOM

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

webygroup

Úvodná stránka