Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kanalizácia a ČOV

ÚDAJE O PROJEKTE:

Názov projektu:  

Kanalizácie a ČOV Moravské Lieskové

 

Doba realizácie projektu:  

Začiatok realizácie:  05/2015

Ukončenie realizácie: 03/2019

 

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu výstavby kanalizácie a ČOV Moravské Lieskové je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii SKA3040332 Moravské Lieskové. Parciálnymi cieľmi projektu je výstavba gravitačnej stokovej siete a výstavba ČOV Moravské Lieskové. Naplnením parciálnych cieľov žiadateľ dosiahne napojenie obyvateľstva na stokovú sieť 80,02%. Hlavnými aktivitami realizovanými v rámci projektu bude samotná výstavba stokovej siete na území obce Moravské Lieskové, ktorá bude ústiť do ČOV Moravské Lieskové. Vyčistené vody budú odvádzané do recipientu Klanečnica. Cieľovou skupinou sú v prvom rade občania predmetnej aglomerácie v počte 2543. Zníženie rizika znečistenia podzemných ako aj povrchových vôd ovplyvní taktiež širšie okolie aglomerácie a zlepší kvalitu a ochranu životného prostredia.

 

Celková zazmluvnená výška NFP:

11 767 881,02 EUR

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

 

Riadiaci orgán:

mzp-logo.png

 

<a href=Obr.001.jpg" src="/portals_pictures/i_004442/i_4442229.jpg" style="width: 570px; height: 46px;" title="Obr.001.jpg" >

 

Viac informácií na stránkach:

www.op-kzp.sk

www.sazp.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

 

Prestavba budovy závodného klubu na komunitné
centrum v obci Moravské Lieskové


 

REALIZOVANÉ ÚSEKY:

- 3. horný koniec

- 2. horný koniec

- 1. horný koniec

- časť Záhumnie

- od cintorína smerom k OcÚ

- od tlačnej stanice po bývalú pílu

- Prieseka

- od cintorína po bývalé ŠM

- Brestové, stará cesta od s.č. 759 po s.č. 1185

- Nová ulica 

- Bučkovec stará cesta - od amfiteátru 

- časť Pivovar (t. j. od súp. čísla 327 po 330)

- cesta od Ev. kostola smerom k OcÚ

- časť Hoštáky

 

Práve realizované výkopové práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV, sú pravidelne zverejňované  v časti Aktuálne oznamy a na úradnej tabuli pred obecným úradom.   

 


 

NAKLADANIE S ODPADOM

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka