Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Moravské Lieskové

Rozhlas

Oznamy rozhlasu

rozhlas1.png


Vážení občania,
aktuálne oznamy vyhlasované obecným rozhlasom si môžete priebežne pozerať aj na našej stránke.
Hlásenie prebieha v časových intervaloch o 9:30 a 16:30 hod.
 V  prípade záujmu o vyhlásenie je potrebné nahlá ...viac...


 

Aktuálne oznamy

Pošta

slovenská pošta.jpg

Pošta Moravské Lieskové oznamuje, že
v utorok 26.3.2019 bude otvorená od 8.00. do 12.00 a od 12.30. do 17.00. V stredu 27.3.2019 bude pošta z prevádzkových príčin zatvorená.
viac...


 

Veľkonočné fotenie

plagat fotenie web.jpg
 

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná 1.jpg


Západoslovenská distribučná oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu plánovacej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú bez dodávky elektrickej energie v dňoch  26.3., 28.3. a 3.4.2019
v čase od 8.00 do 15.00 nasledujúce časti ...viac...


 

Voľby prezidenta SR 16.3.2019 - výsledky hlasovania v obci Moravské Lieskové

voľby.png
 

Múzeum

Výstava kufrov múzeum.jpg
 

Neumiestňujte odpad pred bránu bývalej píly

Skládka 1.jpg

Lieskovania porušujú pravidlá 
Vyvážanie odpadu pred bránu bývalej píly je zakázané!
 
Nepomohol ani zákaz na bráne a oznam, že v prípade potreby likvidácie veľkoobjemového odpadu treba kontaktovať obecný úrad s uvedením tel. kon ...viac...


 

Púť, hľa dlhá...

scan0007.jpg


Púť, hľa dlhá... po druhýkrát
 
Dávame do pozornosti druhé doplnené a rozšírené vydanie publikácie Púť, hľa dlhé...
Pôvodné vydanie je doplnené o 5 nových kapitol, 77 strán, desiatky nepublikovaných archívnych fotografií. ...viac...


 

Kanalizácia

prípojky.jpg

Realizátor stavby Kanalizácia a ČOV  nahlásil nezákonný spôsob nakladania s odpadmi - vypúšťanie splaškov do ešte nefunkčnej a neskolaudovanej kanalizácie. Odstránenie je finančne náročné, preto boli podniknuté kroky k odhaleniu vinníkov.
viac...


 

Biologický odpad

BO.png
 

Michal Bocora

MB.jpg
 

Plán vývozu odpadu

kal01.png

 
 
 
 

viac...


 

Seniori

oznam seniori   2017.jpg
 

Triedenie odpadu

znečistené sklo.jpg


Na základe sťažnosti z Technických služieb Stará Turá vás chceme informovať o tom, že v separovanom zbere sa často nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí. Ak je obsah kontajnera určeného na triedený zber takto znehodnotený, musí sa vyčleniť z r ...viac...


 

Prenájom hrobového miesta

cintorín.jpg

Žiadame občanov, ktorí doposiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu o prenájme hrobového miesta na miestnom cintoríne, aby tak urobili čo najskôr počas úradných hodín obecného úradu.
viac...


 

Opravy a zmeny na hrobových miestach

pomník.jpg

Opravy  a zmeny na hrobových miestach žiadame nahlásiť na obecnom úrade osobne, telefonicky na tel. číslach:
032/285 67 16
032/285 67 15
alebo e-mailom:
evidencia@moravskelieskove.sk
podatelna@moravskelieskove.sk ...viac...


 

Moravské Lieskové 1398 - 1998

Kniha ML.jpg

2.vydanie publikácie o histórii našej obce.
MORAVSKÉ LIESKOVÉ  1398 - 1998.
Viac informácií na obecnom úrade alebo na 
tel. čísle: 032 285 67 15
viac...


 

Zberné nádoby

nadoby.jpg

    Zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom,
 
     Obec Moravské Lieskové zabezpečila pre zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom za podpory z príspevku Recyklačného fondu, zberné nádoby na triedený zber odpadov, kt ...viac...


 

Starosta obce vyzýva občanov, aby nevhadzovali drobný stavebný odpad do smetných nádob

95756.jpg


Starosta obce Moravské Lieskové vyzýva občanov, aby nevhadzovali do smetných nádob drobný stavebný odpad. Pri poslednom zbere došlo k poškodeniu lisovacieho zariadenia. Keď sa zistí, že niekto vhadzuje drobný stavebný odpad do smetných nádob, ...viac...


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu


 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu


 

Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií


 

Informácie pre voliča


 

Úradná tabuľa

Rozhodnutie verejnou vyhláškou


 

Oznámenie o uložení listovej zásielky


 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018


 

Daňoví dlžníci


 

NAKLADANIE S ODPADOM

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

webygroup

Úvodná stránka