Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Moravské Lieskové

U P O Z O R N E N I E Vytlačiť
 

ddurm.png

Vážení majitelia pozemkov ,obyvatelia ,nájomcovia.

Obec Moravské Lieskové upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho Vám môže byť udelená pokuta.  Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, Vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.

 

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o

ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie

poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych

i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a

realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo

spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím,

(najmenej 2 krát do roka)  čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

 

Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za

takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie

takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi  uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

 

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje

poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave

pravidelným a včasným odstraňovaním burín.

 


 
 

dnes je: 24.8.2017

meniny má: Bartolomej

webygroup

Úvodná stránka