Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Tlačivá - daňové

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty ...

 
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti FO
 fo_vznik.pdf (137.1 kB) fo_vznik.pdf (137.1 kB)

 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti FO
 fo_zanik.pdf (136.5 kB) fo_zanik.pdf (136.5 kB)

 
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti PO
 po_vznik.pdf (137.6 kB) po_vznik.pdf (137.6 kB)

 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti PO
 po_zanik.pdf (136.6 kB) po_zanik.pdf (136.6 kB)

 
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 poucenie.pdf (148.8 kB) poucenie.pdf (148.8 kB)

 
Splnomocnenie

 

Tlačivá - stavebné

Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác

 
Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného a orient. čísla stavby

 
Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného a orient. čísla stavby

 
Návrh na kolaudáciu stavby na bývanie

 
Návrh na územné rozhodnutie

 
Návrh zmeny v užívaní stavby a žiadosť o povolenie

 
Žiadosť o povolenie informačného zariadenia

 
Žiadosť o stavebné povolenie podľa §35 a §58 stavebného zákona

 
Žiadosť o stavebné povolenie podľa §58 stavebného zákona

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o uvedení stavby do užívania

 
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

 
Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

 
Žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a na vodohospodárske diela

 
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a na vodohospodárske diela

 

Tlačivá - vodovodná prípojka

Postup pri vybavovaní

 
Žiadosť o pripojenie FO

 
Žiadosť o pripojenie PO

 
Žiadosť o montáž vodomeru

 
Dotazník pre výpočet paušálu vodného a stočného

 

Tlačivá - komunálny odpad

Tlačivá - kultúrne podujatie

Oznámenie o konaní verejného podujatia v obci

 

Sociálne služby, nájomné byty

Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy

 
Pridelenie nájomného bytu

 
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 

dnes je: 25.4.2017

meniny má: Marek

webygroup

Úvodná stránka