Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Tlačivá - komunálny odpad

Tlačivá - daňové

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty ...

 
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti FO
 fo_vznik.pdf (137.1 kB) fo_vznik.pdf (137.1 kB)

 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti FO
 fo_zanik.pdf (136.5 kB) fo_zanik.pdf (136.5 kB)

 
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti PO
 po_vznik.pdf (137.6 kB) po_vznik.pdf (137.6 kB)

 
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti PO
 po_zanik.pdf (136.6 kB) po_zanik.pdf (136.6 kB)

 
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 poucenie.pdf (148.8 kB) poucenie.pdf (148.8 kB)

 
Splnomocnenie

 

Tlačivá - stavebné

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

 
Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii

 
Žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a na vodohospodárske diela

 
Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Návrh na územné rozhodnutie

 
Žiadosť o stavebné povolenie podľa §35 a §58 stavebného zákona

 
Žiadosť o stavebné povolenie podľa §58 stavebného zákona

 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVBY

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

 
Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Návrh na kolaudáciu stavby na bývanie

 
ŽIADOSŤ O URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác

 
Návrh zmeny v užívaní stavby a žiadosť o povolenie

 
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

 
ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA

 
Žiadosť o potvrdenie veku stavby

 
Žiadosť o povolenie informačného zariadenia

 

Tlačivá - vodovodná prípojka

Postup pri vybavovaní

 
Žiadosť o pripojenie FO

 
Žiadosť o pripojenie PO

 
Žiadosť o montáž vodomeru

 
Dotazník pre výpočet paušálu vodného a stočného

 

Tlačivá - kultúrne podujatie

Oznámenie o konaní verejného podujatia v obci

 

Dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce

 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z prostriedkov obce

 

Nájomné obecné byty

Žiadosť o pridelenie nájomného obecného bytu

 
Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy

 

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 
Oznámenie o výrube dreviny

 

Sociálna služba

Formuláre, ktoré potrebujete  pri podávaní žiadosti o sociálnu službu - tu.

Viac informácií: http://www.sus-no.sk/

 

 


 

NAKLADANIE S ODPADOM

dnes je: 26.4.2018

meniny má: Jaroslava

webygroup

Úvodná stránka