Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhlas

Rozhlas

Oznamy rozhlasu v roku 2017 Vytlačiť
 

rozhlas1.png

Vážení občania,

aktuálne oznamy vyhlasované obecným rozhlasom si môžete priebežne pozerať aj na našej stránke.

Hlásenie prebieha v časových intervaloch o 9:30 a 16:30 hodine v letnom období a v zimnom a jesennom období o 9:30 a 16:00 hodine.

 V  prípade záujmu o vyhlásenie je potrebné nahlásiť do 8:30 a 15:00 hodiny príslušný text telefonicky alebo osobne na obecnom úrade.

21.11.2017

Oznamujeme vám, že mediačná kancelária Mgr. Andrei Mišurovej v Novom Meste nad Váhom poskytuje v mesiaci november bezplatné poradenstvo každú stredu od 10:00 do 12:00 hod a od 14:00 do 16:00. Mediačná kancelária rieši občianske, obchodné, rodinné, pracovnoprávne, susedské a iné spory. Kancelária sa nachádza na ulici J. Hašku č. 18 – 1.poschodie – nad Tatra bankou. Kontakt: 0914 210 459.

Dňa 6.12.2017 od 8:00 do 10:00 sa v zasadačke OcÚ uskutoční Mikulášska kvapka krvi. Záujemcovia o darovanie krvi sa môžu hlásiť na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na čísle 032 285 67 15 do 30.11.2017.

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb so sídlom na Piešťanskej a Weisseho ulici Nové Mesto nad Váhom organizuje pre žiakov základných škôl, rodičov a širokú verejnosť DNI  OTVORENÝCH  DVERÍ. Akcia sa uskutoční v budove školy na Weisseho ulici č. 1 v stredu 22. novembra 2017 od 12.00 do 17.00 a vo štvrtok 23. novembra 2017 od 8.00 do 17.00.Záujemcov čaká prezentovanie možností štúdia v školskom roku 2018/2019 v jednotlivých študijných odboroch:

hotelová akadémia

manažment regionálneho cest. ruchu

obchodná akadémia

obchodný pracovník

pracovník marketingu

kontrolór potravín.

V odboroch obchodný pracovník a pracovník marketingu môžu žiaci študovať aj v systéme duálneho vzdelávania.

Ponúkame štúdium i v učebných odboroch:

hostinský, hostinská

kaderník

cukrár

autoopravár - mechanik

agromechanizátor, opravár

stolár

a záhradník.

Okrem žiakov školy budú Vám k dispozícií príslušní pedagógovia, výchovný poradca a vedenie školy u ktorých budete môcť získať najlepšie informácie a rady pre správny výber a voľbu štúdia Vašich detí.

Na Vašu účasť sa tešia žiaci a pedagogický zbor školy.

 

16.11.2017

Kto videl dvoch psíkov s obojkami,  kde je uvedené číslo majiteľa, prosíme, aby kontaktoval majiteľa na telefónnom čísle 0950 581 025. Farba psov žlto – čierna, reagujú na mená Badik a Scobby.

 

Západoslovenská distribučná, a.s.  v súlade so Zákonom č.251/2012 Z.z. § 11 ods.1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstánenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivost prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2018. V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácii je v plnej kompeptencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenkú distribučnú a.s., tel. č. 032/65 333 20 - p. Bc. Patrik Valo.


 

15.11.2017

Súkromný predajca ponúka na predaj textil a vajíčka z farmy na Slovensku v cene 0,20 € za kus. Predaj sa uskutoční hneď po tomto vyhlásení pred obecným úradom.

Žiadame občanov, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na verejnom priestranstve pred rodinnými domami v časti Prieseka, kde sa vykonávajú výkopové práce a aby si ich čo najskôr zaparkovali mimo cesty. V prípade ich poškodenia pri výkopových prácach realizátor stavby nenesie zodpovednosť za spôsobené škody.

Spoločnosť Exact Systems vám ponúka zamestnanie kontrolóra kvality na zmluvu s vysokým zárobkom v Novom Meste nad Váhom. Bližšie informácie a kontakt nájdete priamo mna obecnom úrade.

 

14.11.2017

Pojazdná predajňa mäsa bude predávať mäso a mäsové výrobky dnes o 11:00 pred obecným úradom. V ponuke:

- karé bez kosti            3,85 € za 1 kg

- krkovička bez kosti   3,56 € za 1 kg

- plece                           3,10 € za 1 kg

- kur. prsia                    3,85 € za 1 kg

- kur. štvrte                   1,50 € za 1 kg

 

Kamenárstvo Hlinka prijíma objednávky na rok 2018 - renovácia hrobov, čistenie, prebrusovanie, impregnácia, všetky opravy, výroba nových pomníkov, betónovanie základov a chodníkov, doplnky, písmo. Dnes 30% zimná zľava na všetky uzatvorené objednávky. Objednávky sa budú brať na miestnom cintoríne dnes 14.11.2017 od 9:30 do 12:00 pri dolnej bráne pod kostolom.

Oznamujeme vám, že dňa 16.11.2017 nebude ordinovať MUDr. Kucková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Gáliková.

Lekáreň SALVIA vám oznamuje, že 16.11.2017 bude zatvorená.
 

Dňa 6.12.2017 od 8:00 do 10:00 sa v zasadačke OcÚ uskutoční Mikulášska kvapka krvi. Záujemcovia o darovanie krvi sa môžu hlásiť na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na čísle 032 285 67 15 do 30.11.2017.

 

10.11.2017

Firma z Čadce vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v piatok 10.11.2017 od 10:00 do 17:00 v dome osvety. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné ceny. Mimoriadna akcia: byvlnené pyžamo za 3,90 €.

8.11.2017

Stále prijímame nových ľudí. Chop sa príležitosti a staň sa zamestnancom Amazonu. V prípade výbornej  dochádzky za mesiac môžeš zarobiť až 920 €. Príď na stretnutie a pracuj priamo pre Amazon. Naši experti na teba čakajú 8.11.2017 v hoteli Diana na Hviezdoslavovej 19 v Novom Meste nad Váhom. Pozývame Ťa už od 9:00. Kalendár a ďalšie detaily dostupné na www.pracavamazone alebo na tel. čísle 0800 200 100.

 

7.11.2017

Oznamujeme vám, že zajtra bude obmedzený vývoz komunálneho odpadu v častiach, kde sa vykonávajú výkopové práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV. Prosíme, umiestnite smetné nádoby a vrecia s plastami na miesta, ktoré sú prístupné a vyložte ich do 6:00 v deň vývozu.

Oznamujeme vám, že 7.11.2017 bude Pošta Moravské Lieskové z prevádzkových príčin otvorená len do 15:00. Poskytovanie poštových služieb od 15:00 zabezpečí Pošta Nové Mesto nad Váhom 1.

 

Oznamujeme vám, že 9.11.2017 nebude ordinovať MUDr. Gáliková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Kucková.

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 9.11.2017 v čase od 11:00 do 13:00 bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

Brestové č.1256 - 1282, 1290

Paľové č.1283 - 1289

Dedíkech vŕšok č.1246 - 1256.

 

Pozývame vás na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 7.11.2017 o 17:00 v Moravskom Lieskovom. Program:

1. VZN.

2. Dodatok č.1 k VZN 2/2015.

3. Vysporiadanie pozemkov pod zberným dvorom.

4.Výsledok verejnej obchodnej súťaže.

5. Predaj majetku obce verejnou obchodnou súťažou.

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre CVČ Stará Turá.

7. Kúpa pozemku.

8. Kúpa pozemku.

9. Predaj pozemku.

10.Rekonštrukcia vykurovacieho systému v Spojenej škole Moravské Lieskové.

11.Schválenie zmluvy o organizovaní kultúrnej akcie "Vianočné trhy v obci Moravské Lieskové".

12. Zámer rekonštrukcie kultúrneho domu.

13. Investorský zámer miestna obslužná komunikácia.

14.Správa o výsledku finančnej kontroly.

 

4.11.2017

Našiel sa mladý psík, plemeno  nemecký lovecký teriér.

Bližšie informácie na tel. čísle 0904 133 486.

 

3.11.2017

Dňa 3.11.2017 sa uskutoční lampiónový sprievod obcou. Začiatok je o 17:00 pred Obecným úradom v Moravskom Lieskovom, kde bude možné zakúpiť si balóny šťastia, ktoré sa v závere podujatia spoločne vypustia. Lampióny si treba priniesť vlastné. Podávame teplý čaj a dobrú náladu. Všetci ste srdečne pozvaní.

27.10.2017

Oznamujeme vám, že 30. a 31.10.2017 nebude ordinovať MUDr. Kucková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Gáliková.

3.11.2017 nebude ordinovať MUDr. Gáliková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Kucková.

 

Výrobca obuvi z Partizánskeho firma OBUTY poriada predajnú akciu obuvi slovenskej výroby za výhodné ceny. Ponúka široký sortiment dámskej pánskej a detskej obuvi. Predaj sa uskutoční v piatok 27.10.2017 v osvetovom dome od 10.00 do 17.00 hod.

 

Oznamujeme vám, že termín lampiónového sprievodu sa vzhľadom k nepriaznivému počasiu mení. Lampiónový sprievod sa bude konať v piatok 3.11.2017 so začiatkom o 17:00.

 

Supermarket COOP Jednota Moravské Lieskové prijme predavačku. B ližšie informácie v predajni.

 

Výbor futbalového oddielu TJ Iskra Moravské Lieskové vám oznamuje, že v nedeľu 29.10.2017 sa odohrá na ihrisku TJ Iskra posledné majstrovské stretnutie medzi mužstvami TJ Iskra a OŠK Lubina. Dorast ešte odohrá odložený zápas v utorok 31.10.2017 o 15:00 s OŠK Podolie - Očkov. Starší žiaci odchádzajú v nedeľu 29.10. o 8:30 do Hornej Stredy. Srdečne vás pozývame na futbalové zápasy.

 

Obec Moravské Lieskové a Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové vás pozývajú na spomienkový obrad pri príležitosti Pamiatky zosnulých, ktorý sa bude konať 1.11.2017 o 14:00 v Dome smútku v Moravskom Lieskovom.

 

 

26.10.2017

Súkromný pestovateľ zeleniny ATTILA vám oznamuje, že v piatok 27.10.2017 od 6:30 bude predávať čerstvú zeleninu.

 

Supermarket COOP Jednota Moravské Lieskové vám oznamuje zmenu otváracích hodín:

pondelok: 6:30 - 14:00

utorok - piatok: 6:30 - 17:00

sobota: 6:00 - 12:00

nedeľa : zatvorené

 

25.10.2017

Súkromný pestovateľ z Veľkej Mače ponúka na predaj  zemiaky na zimné uskladnenie - žlté odroda Agria a ružové odroda Rosara v 25 kg balení, cena za 1 kg 0,26 €.  Pri kúpe 100 kg a viac cena za 1 kg 0,24 €. Ďalej ponúka cibuľu na zimné uskladnenie vypestovanú zo semienka v 10 kg balení, cena za 1 kg 0,35 €.

Predaj sa uskutoční zajtra 26.10.2017 od 8:15 do 9:00 pred obecným úradom, od 9:00 pôjde biela dodávka z Brestového na Šance a na znamenie zastaví.

Súkromná firma z Partizánskeho ponúka na predaj široký sortiment dámskej a pánskej obuvi: -poltopánky, mokasíny, botasky, dámsku a pánsku zimnú obuv, snehule, zipsové a domáce papuče, prezúvky

- pracovnú obuv: bagandže, kanady, gumáky, gumofilcáky, turistickú obuv.

Ponúka tiež montérky na traky, maskáčové nohavice, bundy, vesty, flanelové košele, ponožky, šnúrky a vložky do topánok.

Predaj sa uskutoční dnes od 10:00 do 11:00 pred obecným úradom.,

 

ZOS Moravské Lieskové prijme do pracovného pomeru na dobu určitú v rozsahu 20 hodín týždenne znevýhodnenú uchádzačku o zamestnanie na pracovnú pozíciu upratovačka. Podmienkou je byť vedená v evidencii na ÚP. Bližšie informácie na tel. čísle 77 92 328 alebo v ZOS Moravské Lieskové.

 

23.10.2017

Súkromný pestovateľ ponúka na predaj črepníkové chryzantémy. Predaj sa uskutoční zajtra od 7:30 pred obecným úradom.

 

Supermarket COOP Jednota Moravské Lieskové vám oznamuje, že dnes bude predajňa otvorená len do 14:00.

 

20.10.2017

Našla sa zeleno-žltá andulka. Bližšie informácie Ivan Bača, Moravské Lieskové č.251. Tel. kontakt 77 92 639.

Supermarket COOP Jednota v Moravskom Lieskovom vám oznamuje, že v nedeľu 22.10.2017 bude predajňa zatvorená.

V pondelok 23.10.2017 bude predajňa otvorená len do 14:00.

19.10.2017

Dom Kultúry Javorina a mesto Stará Turá Vás srdečne pozývajú na podujatie KOPANIČÁRSKY JARMEK.

Jarmek sa bude konať v piatok 20. októbra od 10.00 hodiny v priestoroch Domu kultúry Javorina Stará Turá.

Čaká na Vás bohatá ponuka remeselných výrobkov s ukážkami prác remeselníkov, chutné občerstvenie v podobe tradičnej domácej kuchyne, kultúrny program i tvorivé dielne pre deti.

Tešiť sa tiež môžete na ukážky vyrezávania ovocia a zeleniny.

V priestoroch Mestského múzea bude počas tohto podujatia pre Vás pripravený špeciálny program s premietaním publicistického filmu o Starej Turej.

 

17.10.2017

Pojazdná predajňa mäsa bude predávať dnes pred obecným úradom o 11:00 hod. mäso a mäsové výrobky za výhodné ceny.

Oznamujeme vám, že mediačná kancelária Mgr. Mišurovej v Novom Meste nad Váhom poskytuje v mesiaci október bezplatné poradenstvo každú stredu od 12:00 do 17:00. Mediačná kancelária rieši občianske, obchodné, rodinné, pracovnoprávne, susedské a iné spory. Kancelária sa nachádza na ulici J. Hašku č.18 - 1. poschodie - nad Tatra bankou. Tel. kontakt 0914 210 459.

Ponúkame voľné pracovné miesta pre záujemncov s praxou aj pre absolventov. Práca v okolí Nového Mesta nad Váhom pre operátorov, montážnikov aj skladníkov. Plat od 4,5 € na hodinu v čistom. Doprava a ubytovanie zabezpečené zdarma. Bližšie informácie aj o ďalších ponukách na tel. čísle 0918 959 891.

16.10.2017

Súkromný pestovateľ ponúka na predaj chryzantémy. Predaj sa uskutoční hneď po tomto vyhlásení pred obecným úradom.

12.10.2017

Do našej obce prišiel súkromný podnikateľ, ktorý predáva dáždniky z pevnej oceľovej konštrukcie so zľavou 50% z pôvodnej ceny. Ďalej predáva liečivé masážne gély - konský chladivý, hrejivý, nechtíkový, hadí gél, gaštanový, kostihojový, konopný. Tieto gély sa používajú pri liečbe kŕčových žíl, reumatických a neurologických bolestiach, opuchoch, zlomeninách a popáleninách.

Poskytuje aj nasledovné služby: oprava dáždnikov, brúsenie nožov, nožničiek a iného kuchynského náradia. Na tieto služby poskytuje zľavu 20 % pre dôchodcov. Vykupuje aj staré dáždniky.

Pred obecným úradom sa zdrží do 11:00.

 

10.10.2017

Oznamujeme vám, že zajtra 11.10.2017 bude obmedzený vývoz komunálneho odpadu v častiach obce, kde je poškodená vozovka a kde sa vykonávajú výkopové práce, najmä v okolí domova dôchodcov  a bývalých ŠM.

9.9.2017

Oznamujeme vám, že 12.10.2017 nebude ordinovať MUDr. Kucková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Gáliková.

13.10.2017 nepracujú obe ambulancie všeobecného lekára. Súrne prípady ošetrí LSPP Nové Mesto nad Váhom.

 

6.10.2017

Supermarket COOP Jednota oznamuje občanom, že v dňoch 9.10. - 11.10.2017 bude predajňa zatvorená z dôvody inventúry.

 

Renáta Kaščáková, kandidátka na županku Trenčianskeho kraja, srdečne pozýva na jesennú opekačku  v sobotu 7.októbra, na Veľkej Javorine - Holubyho chate. Od 15:00 hodiny bude pre vás pripravené ohnisko, špekáčiky s chlebom a horčicou, čapované pivo a domáce koláčiky. Všetko zdarma až do vyčerpania zásob. Popoludnie spríjemní živá hudba v podaní jazzového dua LadyMoon z Trenčína a pripravené je aj premietanie dokumentárnych filmov z nášho kraja. V prípade dažďa sa akcia ruší. Prijmite pozvanie na jesennú opekačku s Renátou Kaščákovou, už túto sobotu od 15-tej hodiny na Holubyho chate. 

 

5.10.2017

Pestovateľ z Pobedima ponúka zemiaky na zimné uskladnenie v 25 kg balení, 1 kg 0,40 €, cibuľu zo semienka v 10 kg balení, 1 kg 0,50 € a cesnak 1 kg 7 €. Predaj sa uskutoční zajtra 6.10.2017 od 7:00 pred obecným úradom.

4.10.2017

Oznamujeme vám, že  Pošta Moravské Lieskové bude  z prevádzkových príčin  otvorená v stredu 4.10.2017 od 8:00 do 9:00.

5.10. a 6.10.2017 bude otvorená od 8:00 do 13:00 a od 14:00 do 15:00.

 

2.10.2017

Súkromný pestovateľ z Veľkej Mače ponúka na predaj  zemiaky na zimné uskladnenie - žlté odroda Agria a ružové odroda Rosara v 25 kg balení, cena za 1 kg 0,26 €. Ďalej ponúka cibuľu na zimné uskladnenie vypestovanú zo semienka v 10 kg balení, cena za 1 kg 0,35 €.

Predaj sa uskutoční zajtra 3.10.2017 od 8:30 do 9:00 pred obecným úradom, od 9:00 pôjde biela dodávka z Brestového na Šance a na znamenie zastaví.

 

Oznamujeme vám, že dnes bude Pošta Moravské Lieskové z prevádzkových príčin  otvorená od 8:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00. Poskytovanie poštových služieb od 12:00 do 15:00 zabezpečí Pošta Nové Mesto nad Váhom.

29.9.2017

Súkromný pestovateľ z Veľkej Mače ponúka na predaj žlté zemiaky na zimné uskladnenie - odroda Agria v 25 kg balení, cena za 1 kg 0,26 €. Ďalej ponúka cibuľu na zimné uskladnenie vypestovanú zo semienka v 10 kg balení, cena za 1 kg 0,35 €.

Predaj sa uskutoční dnes pred obecným úradom od 10:30 do 11:00, od 11:00 pôjde biela dodávka z  Bučkovca na Šance a na znamenie zastaví.

Súkromná firma vás pozýva na nákupm textilu, obuvi a spotrebného tovaru so osvetového domu dnes od 11:00 do 15:00.

 

Výbor futbalového oddielu TJ Iskra Moravské Lieskové vám oznamuje, že v nedeľu 1.10.2017 o 16:00 sa odohrá na ihrisku TJ Iskra majstrovské futbalové stretnutie medzi mužstvami TJ Iskra a MŠK Lúka. Predzápas dorastu je o 13:00 s PŠK Bzince pod Javorinou.  Starší žiaci hrajú o 10:30 s FK Askoll Potvorice. Prípravka odchádza v sobotu 30.9.2017 na turnaj do Bziniec pod Javorinou. Srdečne vás pozývame na futbalové zápasy.

 

Oznamujeme vám, že v dňoch 2.10. - 7.10. 2017 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu a veľkoobjemového odpadu v priestoroch bývalej píly.

Otváracie hodiny:

Pondelok    2.10.2017 -   8:00  -  15:30 

Utorok        3.10.2017 -   8:00  -  15:30 

Streda         4.10.2017 -   8:00  -  17:00 

Štvrtok        5.10.2017 -   8:00  -  15:30 

Piatok         6.10.2017 -   8:00  -  18:00 

Sobota        7.10.2017 -   9:00  -  18:00

Do veľkoobjemového odpadu patrí starý nábytok - kreslá, stoličky, skrine, pohovky; koberce, matrace.

Do nebezpečného odpadu patria: chladničky, mrazničky, televízory a iné elektrospotrebiče.

Do zberu nenoste pneumatiky!

Kontajner na veľkoobjemový odpad bude umiestnený aj pri Kultúrnom dome na Bučkovci.

 

28.9.2017

Súkromný predajca príde predávať 28 týždňové mládky v plnej znáške 1 ks 4,50 € a 9 mesačné nosnice plemeno Moravia 1 ks 1,50 €. Predaj sa uskutoční dnes

pred obecným úradom 12:45 - 13:00

na Brestovom 13:00 - 13:10.

 

 

27.9.2017

Kamenárska firma Andrej Hlinka prijíma objednávky na renováciu hrobov, čistenie, prebrusovanie, impregnáciu, všetky opravy, výrobu nových pomníkov, betónovanie.

Doplnky: lampy, vázy, kríže, sochy.

Písmo: sekanie, zlatenie, striebrenie, černenie.

Dnes 30% zľava na všetky práce pri uzatvorení objednávky.

Objednávky sa budú brať na miestnom cintoríne v stredu 27.9.2017 od 8:30 do 11:00. Tel. kontakt: 0940 812 684.

 

 

26.9.2017

Oznamujeme vám, že v piatok 22.9.2017 nebude ordinovať MUDr.Ľudmila Kucková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Lenka Gáliková.

 

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú  bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:

dňa 26.9.2017 v čase od 8:00 do 15:00

Moravské Lieskové č.593, 594,

dňa 27.9.2017 v čase od 8:00 do 15:00

Moravské Lieskové č. 487 - 513, 1300, 1407.

 

Oznamujeme vám, že vo štvrtok 28.9.2017 bude Pošta Moravské Lieskové z prevádzkových príčin zatvorená. Poskytovanie poštových služieb zabezpečí Pošta Nové Mesto nad Váhom 1.


 

25.9.2017
 

Súkromný podnikateľ ponúka na predaj zemiaky na zimné uskladnenie  1 kg 0,65 €  a cibuľu 1 kg 0,60 €. Dovoz k vám domov po telefonickej objednávke. Objednávky prijímame na tel. čísle 0915 939 119.

 

Za posledné obdobie polícia zaznamenala zvýšenú intenzitu telefonátov starším osobám, pri ktorých neznáme osoby sa predstavujú ako príbuzní (najčastejšie vnuk) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. na kúpu počítača), ubezpečujú, že peniaze čoskoro vrátia, ale nemôžu pre tie peniaze prísť osobne, lebo stoja v obchode v rade, aby stihli tovar kúpiť, preto po peniaze pošlú svojho kamaráta. Pri podobných telefonátoch sa zase neznáme osoby predstavujú ako lekár, pričom žiadajú peniaze na operáciu príbuzných, ktorí sú v ohrození života po autonehode. Preto polícia odporúča občanom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich skutočný príbuzný, aby nedávali svoje úspory neznámym osobám, i keď tieto osoby budú tvrdiť, že ich posiela ich príbuzný. Tiež polícia odporúča, aby v prípade, že sa neznáma osoba predstaví ako lekár,  zavolali iným príbuzným alebo blízkym, či skutočne došlo k nejakej nehode. Samozrejme, v prípade pochybností sa s dôverou môžete obrátiť aj na Políciu, na známe číslo núdzovej linky 158.

 

21.9.2017

Spoločnosť s názvom  Slovenská revízna spoločnosť, ktorá ponúka v našej obci svoje služby revízie a servisu plynových zariadení, uskutočňuje obchodné praktiky, s ktorými sa obec Moravské Lieskové nestotožňuje. V prípade, že bude na vás vyvíjaný nátlak, oznámte to okamžite na obecnom úrade.

 

20.9.2017

Dnes a v najbližších dňoch budú praqcovníci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti ponúkať službu revízny a servisný audit plynových zariadení. Pracovník je riadne označený preukazom Slovenskej revíznej spoločnosti.
 

19.9.2017

Oznamujeme vám, že dňa 20.9.2017 sa bude realizovať výkup papiera výmenou za hygienické výrobky. Vykupovať sa budú noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Papier musí byť zviazaný do balíkov.

15:20 - 15:40 na Brestovom

15:50 - 16:50 pred obecným úradom

 

Slovenská pošta oznamuje všetkým odberateľom plynu, že od 18.9.2017 vykonáva odpočet plynomerov. Prosíme vás, aby ste sprístupnili a odomkli svoje plynomery.

 

14.9.2017

 

13.9.2017

Oznamujeme vám, že zajtra 14.9.2017 nebude ordinovať MUDr. Kucková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Gáliková.

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 14.9.2017 v čase od 8:00 do 16:00 bez dodávky elektriny nasledovné časti obce:

Plevovec č.1042, 1043

Šance     č.1004 - 1041

                    887 - 916

                   1375.

 

 

12.9.2017

Súkromný pestovateľ z Veľkej Mače ponúka na predaj žlté zemiaky na zimné uskladnenie odroda Agria a  ružové zemiaky odroda Rosara v 25 kg balení, cena za 1 kg  0,28 € a cibuľu na zimné uskladnenie  v 10 kg balení, cena za 1 kg 0,35€. Predaj sa uskutoční v stredu 13.9.2017

pred obecným úradom : 8:00 - 9:00

na Brestovom                   9:00 - 9:15

na Bučkovci                       9:15 - 9:30.

 

11.9.2017

Súkromný predajca príde predávať 28 týždňové mládky v plnej znáške 1 ks 4,5 € a 9 mesačné nosnnice plemeno Moravia 1 ks 2,50€. Predaj sa uskutoční dnes

pred obecným úradom 11:00 - 11:20

na Brestovom                 11:20 - 11:30.

 

Vážení rodičia, starí rodičia, ostatní občania,

ak sa medzi vami nájdu takí, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas našim deťom a viesť záujmový krúžok, naučiť ich niečo zo svojich zručností, vedomostí a schopností, ohláste sa, prosím, s vašou ponukou osobne na riaditeľstve školy alebo telefonicky na číslach 032 77 92 111, 0915 896 179 do 13. 9. 2017.

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a  štátnych sociálnych dávok oznamuje občanom, ktorí poberajú prídavok na dieťa,

aby potvrdenie o návšteve strednej školy alebo  vysokej školy na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa pre školský rok, resp. akademický rok 2017/2018  predložili na „úrad“ osobne na oddelenie služieb pre občana Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom, (žltá budova)  alebo zaslali poštou na  ÚPSVaR  Nové Mesto nad Váhom – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom, alebo zaslali  elektronickými prostriedkami (nie e-mailom) najneskôr do 06.10.2017

Tlačivá „potvrdenie o návšteve strednej školy  alebo vysokej školy“ na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa sú občanom k dispozícii na oddelení služieb pre občana „úradu“, Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom.

Občania majú možnosť získať uvedené tlačivo aj na internetovej stránke www.upsvar.sk, v prípade záujmu aj na tunajšom obecnom úrade.

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom týmto občanom prídavok na dieťa od 1.9.2017 nemôže vyplácať.

8.9.2017

Pozývame vás na futbalový turnaj prípraviek, ktorý sa uskutoční v sobotu 9.9.2017 na našom futbalovom ihrisku. Zúčastnené mužstvá: TJ Iskra Moravské Lieskové, OFK Bošáca, Dolné Srnie, Bzince pod Javorinou a Zemianske Podhradie. Bufet bude otvorený. Príďte podporiť našich najmladších futbalistov.

 

Pozývame vás na 2. ročník súťaže vo varení gulášu, ktorý sa uskutoční 9.9.2017 na kolkárni. Varenie gulášu začína o 10:00, program pre návštevníkov o 13:00. Dňom vás bude sprevádzať Gypsy Tyson a Andrej Depeš.  Čakajú vás ochutnávky gulášov zdarma, skvelá atmosféra, hudba a občerstvenie. Zapojiť sa do hodnotenia môžu všetci návštevníci. Vyhodnotenie súťaže bude o 17:00. Vstup zdarma. Tešia sa na vás účastníci súťaže a organizátori.
 

7.9.2017

Firma z Čadce vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 7.9.2017 v dome osvety od 10:00 do 17:00. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný tovar za výhodné ceny.

 

6.9.2017

Pekáreň Bzince Vám oznamuje, že bude každý štvrtok od 11:15 do 12:00 predávať chlieb, pečivo a sladké koláče.

 

Dňa 6.9.2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 11:00 do 12:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

 

Oznamujeme Vám, že Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Lenky Gálikovej bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 7.9.2017 – 8.9.2017. Zastupovať bude Ambulancia MUDr. Ľudmily Kuckovej.

 

Oznamujeme vám, že 7.9.2017 od 7:00 do 11:00 bude odstávka vody v nájomných obecných bytoch

č.681, 682 a 683.

 

 

5.9.2017

 

Dňa 6.9.2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 11:00 do 12:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

Oznamujeme Vám, že Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Lenky Gálikovej bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 7.9.2017 – 8.9.2017. Zastupovať bude Ambulancia MUDr. Ľudmily Kuckovej.
 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a  štátnych sociálnych dávok oznamuje občanom, ktorí poberajú prídavok na dieťa,

aby potvrdenie o návšteve strednej školy alebo  vysokej školy na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa pre školský rok, resp. akademický rok 2017/2018  predložili na „úrad“ osobne na oddelenie služieb pre občana Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom, (žltá budova), občania s trvalým pobytom Stará Turá na pracovisko „úradu“, na oddelenie služieb pre občana, Družstevná 2, Stará Turá,  alebo zaslali poštou na  ÚPSVaR  Nové Mesto nad Váhom – oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom, alebo zaslali  elektronickými prostriedkami (nie e-mailom) najneskôr do 06.10.2017

Tlačivá „potvrdenie o návšteve strednej školy  alebo vysokej školy“ na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa sú občanom k dispozícii na oddelení služieb pre občana „úradu“, Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom, na pracovisku „úradu“, na oddelení služieb pre občana, Družstevná 2, Stará Turá.

Občania majú možnosť získať uvedené tlačivo aj na internetovej stránke www.upsvar.sk, v prípade záujmu aj na tunajšom obecnom úrade.

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom týmto občanom prídavok na dieťa od 1.9.2017 nemôže vyplácať.

 

1.9.2017

Západoslovenská distribučná Vám oznamuje, že bude vo všetkých domácnostiach vykonávať odpočet elektromerov .

1.9. a 2.9.2017 na Šancoch a na Dedíkech vŕšku.

Žiadame Vás, aby ste pracovníkom umožnili prístup k elektromerom.


Pozývame Vás na Lieskovský filmový víkend, prvý ročník podujatia, ktoré spája výborné filmy s množstvom sprievodných podujatí na rôznych miestach našej obce. 

 

V piatok 1. septembra si budete môcť v základnej škole rošíriť obzory na prednáške o fotografovaní a po zotmení pozrieť športovú komédiu podľa skutočnej udalosti. 

V sobotu 2. septembra pre vás bude na Kolkárni pripravené celé popoludnie plné aktivít. Tešiť sa môžete na blší trh, možnosť vyskúšať si virtuálnu realitu, ochutnať najlepšie lieskovské koláče či otestovať svoje filmové vedomosti v súťažnom kvíze o atraktívne ceny. Pre deti budú pripravené špeciálne filmy, tvorivé dielne, maľovanie na tvár a ďalšie atrakcie. Večer potom bude patriť koncertu Mareka Kutnára zo známych Close Harmony Friends, a dvojici premietaní pod hviezdami. V prípade nepriaznivého počasia prebehne program v základnej škole. 

 

Na nedeľu 3. septembra je naplánovaný Kinoobed pre rodiny s deťmi pri animovanom filme Rango. Prihlásiť sa naň môžete mailom či telefonicky, informácie nájdete na webstránke www.lieskove.sk. Víkendový program potom ukončí náučná prechádzka obcou, zameraná na jej historické prepojenie s filmom. Tešíme sa na Vás na Lieskovskom filmovom víkende!  

 

Obec Bzince pod Javorinou Vás pozýva na SLÁVNOSTI DŇA OBCE pri príležitosti 680. výročia vzniku. Program:

1.9.2017

Amfiteáter pri obecnom úrade

15:00 - 17:00   stretnutie veteránov /hitsorické vozidlá/

                        vystúpenie speváka Antona Lehotského

2.9.2017

Amfiteáter pri obecnom úrade

13:00     slávnostné otvorenie

13:15     spevácky súbor zo Bziniec pod Javorinou KLENOTNICA

13:45     spevák MAROŠ BANGO

14:45     spevácky súbor z Hrušového DOLINKA

15:00     heligonkári z Krasňan KRASŇANCI

16:00     dychová kapela z Malaciek BEČKOVI CHLAPCI

Areál pri hasičskej zbrojnici

19:00     tanečná zábava - hudobná skupina KÁBO

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

riaditeľstvo Spojenej školy Moravské Lieskové Vám oznamuje, že začiatok školského roka 2017/ 2018 bude 4. septembra 2017.

Žiaci základnej školy slávnostne začnú školský rok v budove školy o 7. 45 h. So sebou si prinesú prezuvky, písacie potreby, zápisník a desiatu s nápojom. Žiaci dostanú organizačné pokyny k nasledujúcim dňom školského vyučovania. Prvý školský deň sa pre nich skončí o 11.15 hodine. Školský klub detí a školská jedáleň budú pre žiakov fungovať od nasledujúceho dňa.

V materskej škole bude bývať prevádzka od šiestej do šestnástej hodiny. Príchod detí je v čase od 6.00 do 8.00 hod. Deťom treba priniesť podpísané prezuvky a pyžamu, náhradné veci na prezlečenie do skrinky, hrebeň, kópiu kartičky poistenca, v prípade potreby aj papierovú podložku na ležadlo.

Prevádzka materskej školy sa začína 4. septembra 2017.

Zápis žiakov do tanečného a hudobných odborov základnej umeleckej školy sa uskutoční v budove ZUŠ 4. septembra 2017 v čase od 12.00 hod. do 17,00 hod.. Zápis žiakov do výtvarného odboru sa uskutoční 4. septembra 2017 v čase od 9.00 hod. do 17,00 v budove ZŠ.

Tento oznam je v plnom znení k dispozícii na webovej stránke školy.

Všetkým deťom a rodičom prajeme príjemne strávený zvyšok prázdnin.

Riaditeľstvo školy

 

Pozývame Vás na plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Moravské Lieskové, ktoré sa bude konať dňa 5.9.2017 o 17:00 na Bučkovci.

Program:

    Kontrola plnenia uznesení

1. Zámer rekonštrukcie vedenia miestneho rozhlasu a inštaláciu optického vedenia pre prenos  

     telekomunikačných služieb

2.Stanovisko hlavného kontrolóra ku korekcii

3. Kúpa pozemku, parcela č.521

4. Zámer zámeny nehnuteľností 660/1

5. Verejná obchodná súťaž - dom s.č.445

6. Kúpa pozemku parcely C KN 5390/52 a parcely E KN 6000/2

7. Kúpa pozemku parcely E KN 13505/1

8. Zámer vybudovania rozhľadne

9. Zámer zámeny nehnuteľností 8302/2

10. Sanácia skládky odpadu v obci Moravské Lieskové

11. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Moravské Lieskové

12. Kúpa pozemkov parcely E - č.12217, 701, 355/3, 355/2, 355/1

13. Zámer zámeny nehnuteľností 24766/65, 5823/4, 5823/3, 5823/5, 5823/6

14. Zámer prenájmu nebytových priestorov

15. Nájomná zmluva na lesné pozemky v k.ú. Moravské Lieskové

16. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením

17. Návrh dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce CVČ Stará Turá

 

 

25.8.2017

Lekáreň SALVIA Vám oznamuje, že 28.8. - 1.9.2017 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

 

Oznamujeme Vám, že v pondelok  28.8.2017 budú zatvorené obe obvodné ambulancie v zdravotnom stredisku. Pre akútne stavy a úrazy bude slúžiť LSPP v Novom Meste nad Váhom.

 V stredu 30.8.2017 nebude ordinovať MUDr. Ľudmila Kucková, zastupovať bude MUDr. Lenka Gáliková.

Vo štvrtok 31.8.2017 nebude ordinovať MUDr. Lenka Gáliková, zastupovať bude MUDr. Ľudmila Kucková.

 

Oznamujeme Vám, že obecný úrad bude 28.8. - 1.9.2017 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

 

Pozývame Vás na slávnostné spomienkové stretnutie pri príležitosti 73. výročia SNP, ktoré sa uskutoční v nedeľu 27.8.2017 o 10:30 pred obecným úradom.

 

24.8.2017

Stratil sa hrubosrstý jazvečík čiernej farby. Má tetovanie na uchu a je čipovaý. Reaguje na meno Anyr.

Ak ste ho videli, zavolajte na tel. číslo 0948 077 096 alebo ohláste na adrese Peter Havalec, Dolné Srnie č.42.

Pekáreň Bzince Vám oznamuje, že pojazdná predajňa bude v dňoch 21.8. - 31.8.2017 čerpať dovolenku.

 

23.8.2017

Prosíme nálezcu, ktorý v blízkosti predajne H-SPEKTRUM našiel mobilný telefón, aby ho odovzdal na obecnom úrade.

 

22.8.2017

Západoslovenská distribučná Vám oznamuje, že bude vo všetkých domácnostiach vykonávať odpočet elektromerov .

21.8. a 22.8.2017 na Bučkovci a na Brestovom

23.8.-.25.8.2017 v dedine.

Žiadame Vás, aby ste pracovníkom umožnili prístup k elektromerom.

 

Pozývame Vás na krajské oslavy 73. výročia SNP, ktoré sa uskutočnia v dňoch 26.8 a 27.8.2017 na vrchu Roh. Program:

26.8.2017

16:00 Ukážka historického dobového tábora

18:00 Koncert hudobnej skupiny Slniečko

19:00 Stretnutie generácií pri vatre priateľstva a bratstva

27.8.2017

11:15 Položenie venca k domu, v ktorom žil kpt. Miloš Uher

14:00 Spomienkové podujatie na vrchu Roh

Kultúrny prohram v amfiteátri na vrchu Roh: 15:00 DH VLČOVANKA

                                                           16:00 Ľudová hudby POLUN

                                                           16:45 Spevácka skupina BUKOVČANÉ2

18.8.2017

Stratila sa mačka. Volá sa Freya. Je hnedej farby a má veľký okrúhly čip na obojku. Prosíme nálezcu, aby zavolal na tel. číslo 0911 25 65 34 alebo ohlásil na adrese Moravské Lieskové č.363.

 

Oznamujeme Vám, že stavebné práce v rámci projektu KANALIZÁCIA A ČOV pokračujú od regulačnej stanice pri bývalých ŠM po bývalú pílu.  Doprava bude obmedzená. Žiadame občanov o toleranciu.

 

17.8.2017

Firma Alitex Vás pozýva na nákup textilu, obuvi a spotrebného tovaru do osvetového domu dnes od 11:00 do 15:00. Firma z ponuky vyberá tepláky, župany, tričká, tielka, pyžamá, nočné košele, ponožky, spodné prádlo, utierky, uteráky, rohože, topánky a veľa iného spotrebného tovaru.

Pojazdná predajňa mäsa bude predávať dnes pred obecným úradom o 11:00 hod. mäso a mäsové výrobky za výhodné ceny.

 

14.8.2017

Súkromný predajca príde predávať

- sliepky nosnice červené 9 mesačné, plemeno MORAVIA, 1 ks 2 €

- 26 týždňové mládky v plnej znáške, plemeno ISA BROWN, 1 ks 4,50

Predaj sa uskutoční dnes

10:30- 10:50 pred obecným úradom

10:50 - 11:00 na Brestovom

 

11.8.2017

Oznamujeme Vám, že predajňa potravín COOP Jednota na Brestovom bude v dňoch 14.8. - 20.8.2017 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

 

V nedeľu 13.8.2017 Vás pozývame na spomienkové oslavy 80. výročia úmrtia Martina Rázusa a 90. výročia úmrtia Štefana Svetského. O 9:30 sa budú konať slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole v Moravskom Lieskovom. Po skončení služieb Božích si uctíme ich pamiatku položením vencov k pamätnej tabuli Martina Rázusa na osvetovom dome a na hrob Štefana Svetského.  Pri tejto príležitosti bude otvorené aj múzeum. Popoludní program pokračuje v Dolnom Srní o 14:00 položením venca k buste Martina Rázusa. O 14:30 v Kultúrnom dome v Dolnom Srní poteší umeleckým slovom Juraj Sarvaš a spevom FS Kasanka.

 

10.8.2017

Oznamujeme Vám, že stavebné práce v rámci projektu KANALIZÁCIA A ČOV pokračujú v Prieseke. Doprava bude obmedzená. Žiadame občanov o toleranciu.

 

Kamenárska firma Andrej Hlinka prijíma objednávky na renováciu hrobov, čistenie, prebrusovanie, impregnáciu, všetky opravy, výrobu nových pomníkov, betónovanie.

Doplnky: lampy, vázy, kríže, sochy.

Písmo: sekanie, zlatenie, striebrenie, černenie.

Dnes 30% zľava na všetkya práce pri uzatvorení objednávky.

Objednávky sa budú brať na miestnom cintoríne dnes 9.8.2017 od 9:30 do 10:30. Tel. kontakt: 0940 812 684.

8.8.2017

Kamenárstvo MILOŠ ponúka nové pomníky zo žuly a terasa, obnovu písma, sekanie písma, rôzne opravy starých hrobov, brúsenie starých hrobov strojom. Na tieto práce je v ponuke až 40% zľava. Ďalej je v ponuke aj výrazná zľava pre dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP. Kamenári sa zdržia 1 hodinu po vyhlásení na cintoríne, môžete si objednať uvedené práce. Tel. kontakt 0940 545 979.

4.8.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode Nové Mesto nad Váhom  a Myjava od 3.8.2017 od12:00 do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Zakazuje sa najmä:

- fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

- vypaľovať trávnaté porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

 

Pozývame Vás na ďalší ročník obľúbenej Dožinkovej slávnosti, ktorý sa bude konať v sobotu 5. augusta na amfiteátri na Bučkovci. S tematickým programom vystúpi domáca folklórna skupina Kasanka a hostia z neďalekej Kšinnej - folklórny súbor Bukovina. Do tanca i spevu zahrá dychová hudba Lieskované a DJ Milan Zámečník. Pripravených je aj množstvo sprievodných podujatí pre dospelých aj deti - ukážky mlátenia a poľnohospodárskej techniky, výstava historických fotografií, sokoliari, jazda na koňoch, maľovanie na tvár či trampolína. Ani tento rok nebude chýbať súťaž o najlepší koláč - vyzývame všetky gazdinky, ale aj gazdov, aby prišli so svojimi chutnými dielami, odovzdali ich pri vstupe organizátorom a potešili svojim pekárskym umením nielen porotu, ale aj návštevníkov. Tri najlepšie koláče budú odmenené hodnotnými cenami. Začíname v sobotu 5. augusta o 13:00 a tešíme sa na bohatú účasť!

Doprava na dožinky je zabezpečená. Autobus odchádza od bývalého zelovocu o 13:00 a na znamenie stojí na každej zastávke.

 

Obec Drietoma Vás srdečne pozýva na 19. Drietomský festival dychových hudieb, ktorý sa uskutoční v sobotu 5.8.2017 od 15:00 v areáli futbalového ihriska v Drietome. V programe svoje umenie predvedú dychové hudby Záhorienka, Hrozenčané, Budvarka, Gloria, detská dychová hudby Rudolfa Hečka z Dolnej Súče a Drietomanka. Po závečnom monsterkoncerte všetkých účinkujúcich bude večer do tanca i na počúvanie hrať dychová hudba Glória.

V nedeľu 6.8.2017 sa koná 2. ročník Prehliadky detských  folklórnych súborov. O 14:30 sa vydajú v sprievode cez obec, o 15:00 začne na futbalovom ihrisku program, v ktorom vystúpia súbory Malá Jásenka zo Vsetína, Kunovjánek z Uherského Hradišťa a domáce Nezábudky. Po nich vystúpia heligonkári z Krasňan. Večer bude zábava pod taktovkou ľudovej hudby Huncúti.

Celý víkend bude k dispozícii bohaté občerstvenie, detské atrakcie a jarmok s tradičnými výrobkami. Podujatie sa koná za každého počasia.

 

3.8.2017

Bertin Zúbek zo salaša Snopná ponúka na predaj čerstvý ovčí syr, žinčicu, údené ovčie syry, parenice, oštiepky, gazdovské maslo, tvaroh a údené ovčie klobásy. Predaj sa uskutoční dnes od10:00 pred obecným úradom a od 11:00 na Brestovom.

 

2.8.2017

Kvetinárstvo MARTINA Vám oznamuje, že v dňoch 1.8. - 14.8.2017 bude predajňa zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

 

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 3.8.2017 bez dodávky elektriny

od11:30 do 14:30 nasledovné časti obce:

Brestové - č. 1256,1257,1258, 1258/OP, 1259, 1260, 1262, 1262/VE, 1263, 1264,

1265, 1266, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1276/VE, 1277, 1278, 1279,   1280, 1282

Dedíkech vŕšok -  č. 1246, 1246/VE, 1247, 1248, 1249, 1249/BL, 1249/VE, 1250, 1251, 1253, 1254, 1254/VE, 1255, 1256

 

Firma Elster Stará Turá ponúka voľné pracovné miesta do kmeňového stavu na pozíciu mechanik výroby a technik overovania. Jedná sa o prácu v 3-zmennej prevádzke, vhodnú pre ženy, mužov a rovnako aj absolventov. Bližšie informácie na tel. čísle 0800 500 999 alebo priamo v Elstri.

 

31.7.2017

Predajca ponúka hneď po tomto vyhlásení pred obecným úradom broskyne, marhule a slivky zo sadov z Veselého pri Piešťanoch.

28.7.2017

Výbor futbalového oddielu TJ Iskra Moravské Lieskové Vám oznamuje, že v nedeľu 30.7.2017 o 17:30 sa odohrá na ihrisku TJ Iskra priateľské futbalové stretnutie medzi mužstvami TJ Iskra a  Družstevník Hrádok. Predzápas dorastu je o 14:00 s OŠK Bošáca.Žiaci majú voľno. Srdečne Vás pozývame na futbalové zápasy.

 

Srdečne Vás pozývame na slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, ktoré sa uskutočnia na Veľkej Javorine v nedeľu 30.7.2017.

Autobus odchádza o 7:45 z Nového Mesta nad Váhom, v Moravskom Lieskovom stojí autobus na zastávke v dedine pri bývalom zelovoci. Z Javoriny je odchod autobusu o 15:15. Doprava je zadarmo.

 

V nedeľu 30.07.2017 navštívi naše mesto župan Trenčianskeho samosprávneho kraja, pán Jaroslav Baška, v rámci svojej cyklistickej Tour de BAŠKA.

Pelotón na čele s Jaroslavom Baškom opätovne navštívi spolu všetkých 276 miest a obcí Trenčianskeho kraja, v dvadsiatich piatich etapách a prejde spolu viac ako 1100 kilometrov, aby sa stretol s občanmi a podiskutoval s nimi.

Pri tejto milej príležitosti - zastávky Tour de Baška v našom meste, Vás preto pán Jaroslav Baška pozýva na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční o 17:40 pred Obecným úradom. Príďte sa porozprávať s pánom županom o problémoch, ktoré Vás trápia, srdečne Vás pozývame na stretnutie.

 

27.7.2017

Komunistická strana Slovenska a Komunistická strana Čiech a Moravy Vás srdečne pozývajú 27. stretnutie občanov a maládeže na slovensko-moravskom pomedzí. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 19.8.2017 o 12:00 v amfiteátri v Holíči. Program:

11:00 - položenie vencov k pamätníku Mirka Nešpora

12:00 - zahájenie stretnutia - vystúpenie vedúcich predstaviteľov bratských komunistických strán, ľavicovej mládeže a hostí

13:00 - kultúrny program, v ktorom vystúpia mažoretky zo Sobotišťa, dych. hudba z Holíča, heligonkári zo Záhoria, vynikajúci český spevák s piesňami Karla Gotta. Na záver bude tombola.

16:00 - ukončenie podujatia

Cena zájazdu je 7 €.

Záujemci o zájazd, prihláste sa čo najskôr kvôli včasnému zaisteniu autobusu u p. Blaženy Žákovicovej osobne alebo na tel. číslach

77 92 510

0948 021 097

 

26.7.2017

Na základe sťažnosti z Technických služieb Stará Turá Vás chceme informovať o tom, že v separovanom zbere sa často nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí. Ak je obsah kontajnera určeného na triedený zber takto znehodnotený, musí sa vyčleniť z recyklácie a vyviezť s komunálnym odpadom.

Do kontajnerov na separovaný zber nepatria obaly od nebezpečných látok, motorových olejov, znečistené obaly . Sklené fľaše musia byť zbavené kovových uzáverov a ich obsahu.

 

21.7.2017

Súkromný podnikateľ ponúka na predaj dámske a pánske tričká, tepláky, spodné prádlo, šľapky

a iný tovar za výhodné ceny. Tovar si môžete zakúpiť hneď po tomto vyhlásení pred obecným úradom. Predajca sa zdrží do 15:00.

 

Oznamujeme Vám, že Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Kuckovej bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 24.7.2017 - 4.8.2017. Zastupovať bude Ambulancia MUDr. Gálikovej.

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 24.7.2017 bez dodávky elektriny

od 8:00 do 11:00 nasledovné časti obce:

Brestové - č. 1256,1257,1258, 1258/OP, 1259, 1260, 1262, 1262/VE, 1263, 1264,

1265, 1266, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1276/VE, 1277, 1278, 1279,   1280, 1282

Dedíkech vŕšok -  č. 1246, 1246/VE, 1247, 1248, 1249, 1249/BL, 1249/VE, 1250, 1251, 1253, 1254, 1254/VE, 1255, 1256

 

Útulok pre psíkov v Novom Meste nad Váhom na Tehelnej ulici prijme s okamžitým nástupom opatrovateľov na dohodu alebo trvalý pracovný pomer na polovičný úväzok na víkendy. Podmienky: kladný vzťah ku psíkom, zodpovednosť, flexibilita, dobrý zdravotný stav / pracuje sa za každého počasia i vonku/.

 

20.7.2017

Oznamujeme Vám, že v dňoch 17.7.2017 - 20.7.2017 bude vykonaný odpis stavu vodomerov. V prípade, že Vás zamestnanci Reprogasu v čase odpisu nezastihnú doma, je potrebné stav vodomeru nahlásiť na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na čísle 285 67 15. Pri nahlasovaní stavu meradla je potrebné uviesť meno a priezvisko, číslo domu, stav meradla v m3.

 

 


 

 

18.7.2017

Našli sa  kľúče. Bližšie informácie na obecnom úrade.

Juraj Ochodnický  v Moravskom Lieskovom ponúka na predaj marhule v cene 1,1,0 za 1 kg. Pri odbere nad 10 kg je cena za 1 kg 1 €. Tel. kontakt 0802 184 671.

Pestovateľ ponúka hneď po tomto vyhlásení na predaj melóny, marhule, broskyne a slivky na zaváranie, ringloty, nektarinky, hrušky maslové, papriku sladkú, štipľavú, kápiu, feferónky, rajčiny, cibuľu, cesnak, petržlen, mrkvu, cibuľu, zemiaky, uhorkys nakladačky aj šalátovky, kel, kapustu, kukuricu cukrovú.

Stavebné práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV z technických príčin budú pokračovať na 3. hornom konci.
Doprava bude obmedzená.
Žiadame občanov o toleranciu.
 

 

V stredu 19.7.2017 od 12:30 do 16:00 sa v zasadacej miestnosti obecného úradu uskutoční bezplatné právne poradenstvo, ktoré poskytne advokát vykonávajúci právne služby pre našu obec - JUDr. Šimon Cibuľka. Poradenstvo bude poskytnuté každému, kto o to požiada.

Všetky Vaše otázky budú zodpovedané v diskrétnej miestnosti vždy iba za účasti jednej osoby tak, aby bolo zabezpečené maximálne súkromie každého občana.

Advokát poskytuje právnu pomoc vo forme poradenstva a odporúčaní občanom vo všetkých hlavných oblastiach práva, a to predovšetkým v oblasti rodinného práva, susedských sporov,

pracovnoprávnych vzťahov, trestného práva, prevodov nehnuteľností, obchodného práva, atď.

 

Hydinárska farma Pašienka bude predávať v stredu 19.7.2017 od 9:30 do 9:50 pred obecným úradom za dobrú cenu:

-čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou, priemerná váha 

  4,5 -5kg, cena za 1 kg 5,20 €

- vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami, s krajšou pečeňou, s priemernou váhou
4,50 kg, cena za 1  kg 4,95€

- vykŕmené husokačky v polovici s celou pečeňou, s piemernou váhou 2,50,  cena za 1 kg 6,70 €

- samostatné kačacie pečene, cena za 1 kg 22,80 €

- kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 do 1,30 kg, cena za 1 kg 17,80€

- vykŕmené kačice po častiach - stehná a prsia

- kačacie drobky na polievku

 

 

 

17.7.2017
 

V pondelok 17.7.2017 sa začnú realizovať stavebné práce v rámci projektu KANALIZÁCIA A ČOV v časti Prieseka. Doprava bude obmedzené. Žiadame občanov o toleranciu.

 

Pestovateľ príde dnes predávať pred obecný úrad o 13:00 papriku sladkú, štipľavú, kápiu, uhorky nakladačky aj šalátovky, cibuľu, cesnak, cuketu, cukrovú kukuricu, karfiol, novú kapustu a kel, zemiaky, petržlen a mrkvu, zemiaky, melóny, marhule, nektarinky a broskyne.

14.7.2017

 

DHL najväčšia logistická spoloočnosť hľadá na hlavný pracovný pomer skladníkov a operátorov logistiky s platným oprávnením pre prácu na vysokozdvižnom vozíku v prevádzke v Novom Meste nad Váhom. Ponúkame aj možnosť letnej brigády pre študentov. Zavolajte na bezplatné tel. číslo 0800 500 540.

 

 

Dnes 14.7.2017 od 11:00 do 16:00 hodiny sa v osvetovom dome uskutoční predajná akcia firmy EMICE - DOBRÁ VODA. Z ponuky vyberáme slúchadlá na mobil, batérie, baterky, ponožky, podkolienky, spodná bielizeň, pyžamá, župany, tričká, mikiny, polokošele, tepláky, detský textil, obuv, posteľné prádlo, deky, uteráky, hračky, galantériu a rôzne drobnosti do domácnosti.

 

DHL najväčšia logistická spoloočnosť hľadá na hlavný pracovný pomer skladníkov a operátorov logistiky s platným oprávnením pre prácu na vysokozdvižnom vozíku v prevádzke v Novom Meste nad Váhom. Ponúkame aj možnosť letnej brigády pre študentov. Zavolajte na bezplatné tel. číslo 0800 500 540.


 

13.7.2017

 

Obec Beckov Vás pozýva na Beckovské slávnosti, ktoré sa budú konať v dňoch 14. - 16. 7.2017 v okolí parku pod hradom.

V piatok sa od 18:00 uskutoční diskotéka pre starších s hudbou rokov 1960 - 2000.

Počas slávností vystúpia mnohé hudobné skupiny a interpreti: v sobotu napr. MF, Nora Caruso,

Družina, Simona Martausová, No Name, Peter Nagy a Indigo, Beckovské Ksichty, v nedeľu Fíha Tralala a Kandráčovci.

V sobotu si môžete zahádzať vidlami na známom Vidlomete. Počas slávností sa bude konať už tradičný remeselnnícky jarmok, rytierske súboje, ohňová šou v podhradí, pre deti budú k dispozícii nafukovacie a iné atrakcie.

Zároveň si v rámci otvorených dverí môžete pozrieť preistory františkánskeho kláštora s výkladom sprievodcu.

Zakúpená vstupenka platí len do areálu slávností pod hradom.

Bližšie informnácie získate na www.beckovskeslavnosti.sk.

Usporiadatelia sa tešia na Vašu účasť.

 

12.7.2017

Našli sa kľúče. Bližšie informácie na obecnom úrade.

 

11.7.2017

Pestovateľ ponúka na predaj hneď po tomto vyhlásení pred obecným úradom červené melóny, marhule, broskyne, slivky, papriku, kápiu, rajčiny, uhorky, cuketu, kapustu, kel, kaleráb, zeler s vňaťou, mrkvu, cibuľu, zemiaky.

10.7.2017

Stavebné práce v rámci projektu KANALIZÁCIA A ČOV sa realizujú na 3. hornom konci. Doprava bude obmedzená. Žiadame občanov o tolranciu.

 

6.7.2017

Pekáreň Bzince bude dnes 6.7.2017 od 11:15 do 12:00  predávať pred obecným úradom chlieb, pečivo a sladké koláče.

 

Oznamujeme Vám, že v dňoch 5.7. - 7.7.2017 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Oznamujeme Vám, že Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Lenky Gálikovej bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 07.07. - 20.07.2017. Zastupovať bude Ambulancia MUDr.Ľudmily Kuckovej.

 

4.7.2017

Poľovné združenie v Moravskom Lieskovom upozorňuje vlastníkov pôdy, že poľovný revír, ktorý obhospodaruje Poľovné združenie Moravské Lieskové sa snaží získať skupina cudzích poľovníkov. Takýmto spôsobom chce domácich poľovníkov pripraviť o poľovný revír. Preto Vás prosíme, aby ste žiadnym cudzím ľuďom nepodpisovali splnomocnenia na výkon práva poľovníctva.

 

Obec Moravské Lieskové, obstarávateľ Územnoplánovacej dokumentácie obce, týmto oznamuje občanom a širokej verejnosti, že návrh Územného plánu obce Moravské Lieskové  je od 23. júna 2017 vystavený na úradnej tabuli a na internetovej stránke www.moravskelieskove.sk. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu písomne na obecnom úrade do 24. júla 2017 t.j. do 32 dní odo dňa oznámenia o vystavení dokumentácie na verejné nahliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa neprihliada.

 

3.7.2017

Oznamujeme Vám, že v našej obci prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia realizovaná obcou Moravské Lieskové. Jedná sa o projekt, ktorý rieši výmenu všetkých svietidiel a napájacích káblov.

Dnes sa práce vykonávajú na 2. a 3. hornom konci.  Prosíme Vás o toleranciu a v prípade potreby sprístupnenie Vašich súkromných pozemkov pracovníkom.

 

Kamenárska firma TOMALOVÁ prijíma objednávky na čistenie, renováciu, prebrusovanie, impregnáciu a všetky opravy pomníkov, výrobu komplet nových pomníkov, zákrytov, betónovanie, montáž, doplnky / lampy, vázy, kríže, sošky/. Objednávky sa budú prijímať na miestnom cintoríne dnes 3.7.2017 od 14:00 do 14:30, telefonicky na čísle 0944 804 454.

 

Našli sa kľúče od auta Škoda Felicia na moste pri pálenici. Bližšie informácie na obecnom úrade.


 

30.6.2017

 

Začali sa realizovať stavebné práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV na 1. hornom konci. Doprava bude obmedzená. Žiadame občanov o toleranciu.

29.6.2017

28.6.2017

Pekáreň Bzince bude zajtra 29.6.2017 od 11:15 do 12:00  predávať pred obecným úradom chlieb, pečivo a sladké koláče.

 

27.06.2017

Súkromný predajca príde predávať

-sliepky nosnice červené 9 mesačné plemeno Moravia 1 ks 2 €

- 24 týždňové mládky v plnej znáške 1 ks 5 ,50 €.

Predaj sa uskutoční zajtra 28.6.2017

8:30 - 8:50 pred obecným úradom, 10:30 - 10:45 na Brestovom.

 

Hydinárska farma Pašienka bude predávať v stredu 28.6.2017 o 10:00 do 10:20 pred obecným úradom za dobrú cenu:

-čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou, priemerná váha 

  4,5 -5kg, cena za 1 kg 5,20 €

- vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami, s krajšou pečeňou, s priemernou váhou
4,50 kg, cena za 1  kg 4,95€

- vykŕmené husokačky bez pečene, cena za 1 kg 3,80 €

- samostatné kačacie pečene, cena za 1 kg 22,80 €

- kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 do 1,30 kg, cena za 1 kg 17,80€

- vykŕmené kačice po častiach - stehná a prsia

- kačacie drobky na polievku

- čerstvo chladené kurčatá s drobkami, cena za 1 kg 2,45 €

- kuracie prsia bez kosti, celé stehná, krídla a pečienky


 

 

26.6.2017

V pondelok   26.06.2017 sa začnú realizovať výkopové práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV od bývalých ŠM smerom k cintorínu.
Doprava bude obmedzená.
Žiadame občanov o toleranciu.

 

22.6.2017

Oznamujeme Vám, že v piatok 23.6.2017 nebude ordinovať MUDr. Kucková. Zastupovať bude MUDr. Gáliková.

Výbor Šančiarsko-kopanického urbárskeho spolku - pozemkové spoločenstvo Moravské Lieskové zvoláva na sobotu 24.6.2017 o 13:00 zhromaždenie vlastníkov urbárskych podielov, ktoré sa bude konať v Kultúrnom dome na Bučkovci. Prezentácia účastníkov zhromaždenia je od 12:30 do 13:00. Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu.

3. Voľba mandátovej komisie, voľba návrhovej komisie.

4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

5. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva.

6. Správa o ťažbe a prácach na pozemkoch spoločenstva.

7. Správa o stave finančnýchh prostriedkov spoločenstva k 31.12.2016.

8. Správa mandátovej komisie.

9. Správa dozornej rady.

10. Návrh na schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2016.

11. Návrh na schválenie zmluvy o prenájme majetku spoločenstva.

12. Diskusia.

13. Schválenie ročnej  účtovnej uzávierky za rok 2016.

14. Schválenie zmluvy o dlhodobom prenájme.

15. Schválenie uznesenia.

16. Záver.

 

Žiadame členov spoločenstva, ktorí sa na zhromaždení nemôžu zúčastniť, aby splnomocnili na zastupovanie príbuzných, prípadne výbor spolku. Ďakujeme za pochopenie.

Pred začiatkom schôdze budú prítomným členom vyplatené podiely za rok 2016.

 

Prijmeme mužov a ženy na pomocnú prácu vo výrobe v Novom Meste nad Váhom. Práca na 2 zmeny, trvalý pracovný pomer. Nástupný plat od 525€ brutto + bonusy a rôzne príplatky /záleží od pozície a dochádzky/ + ubytovanie a stravné lístky.

Bližšie informácie na tel. čísle 0905 924 689.

 

Občianske združenie Na plný dych Vás pozýva 23 a 24.6.2017 na festival dychových hudieb, ktorý sa uskutoční v Moravskom Lieskovom na ihrisku Šance.

V piatok 23.6 od 17 hodiny sa Vám predstavia dychové kapely: LIESKOVANÉ, BUČKOVANKA, IŠTVÁNCI,KRÁSINKA,BORŠIČANKA, výborna heligonkárka a speváčka VLASTA MUDRÍKOVÁ a FSk Kasanka.

V sobotu 24.6 od 15 hodiny sa Vám predstavia dychové kapely ZLAŤANKA, MÁJOVANKA,MAGURANKA,ŠOHAJKA ,DRIETOMANKA, TÚFARANKA a ľudová kapela HUNCÚTI.

Pre deti sú pripravené rôzne atrakcie a taktiež pre muzikantov výstava hudobných nastrojov.

Festival je kompletne zatrešený a koná sa za každého počasia.

Zabezpečená je kyvadlová doprava. V piatok je odchod autobusu od obecného úradu o 16:30 a 17:30. Zastavuje na zastávkach pri ZŠ , na Brestovom a na Bučkovci. Zo Šancov spoj odchádza o 24:00 a o 1:00 hodine.

V sobotu je odchod autobusu od obecného úradu o 14:30 a 16:30. Zo Šancov spoj odchádza o 23:30 a o 1:00 hodine.

Príďte si užiť atmosféru festivalu ,,NA PLNÝ DYCH,,!

Tešia sa na Vás organizátori.

 

Pekáreň Bzince bude dnes od 11:15 do 12:00  predávať pred obecným úradom chlieb, pečivo a sladké koláče.

.

21.6.2017

Motoklub-Beckov Vás pozýva na preteky Majstrovstiev Slovenskej republiky v motokrose jednotlivcov, SCRUB MOTOCROSS CUP 2017, ktorých usporiadateľ je Motoklub Beckov v spolupráci so Slovenksou motocyklickou federáciou. Preteky sa budú konať na motokrosovej trati v Beckove v nedeľu 25.6.2017. Program:

8:00 - tréning

13:00- finálové jazdy.

Občerstvenie je zabezpečené.

 

Oznamujeme Vám, že v našej obci prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia realizovaná obcou Moravské Lieskové. Jedná sa o projekt, ktorý rieši výmenu všetkých svietidiel a napájacích káblov.

Dnes sa práce vykonávajú na Malej Strane.  Prosíme Vás o toleranciu a v prípade potreby sprístupnenie Vašich súkromných pozemkov pracovníkom.

 

19.6.2017

Kamenárstvo PETER prijíma objednávky na nové pomníky zo žuly a terasa, obnovu písma, rôzne opravy starých hrobov, brúsenie pomníkov strojom, betónovanie základov a chodníkov. Zľava 20%. Výrazné zľavy pre dôchodcov a ZŤP. Objednávky môžete nahlásiť na tel. čísle 0940 204 416.

 

V sobotu 17.6.2017 sa konala medzinárodná súťaž žiakov a dorastencov vo vzpieraní na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. V kategórii žiakov sa Miroslav Kadlec umiestnil na 4. mieste vo váhe do 62 kg výkonom 90 kg. V kategórii dorastencov zvíťazil Michal Rehák výkonom 219 kg, keď trhol 97 kg a nadhodil 122 kg, čím prekonal svoje osobné rekordy. K vykonom a umiestneniu blahoželáme.

 


 

15.6.2017

Oznamujeme Vám, že v piatok 16.6.2017 nebude ordinovať MUDr. Kucková. Zastupovanie zabezpečí Mudr. Gáliková.

 

Vedúca supermarketu COOP Jenota Vám oznamuje, že v pondelok 19.6.2017 bude predajňa zatvorená z dôvodu sanitárneho dňa.

 

 

Firma Alitex Vás pozýva na nákup textilu, obuvi a spotrebného tovaru do sály osvetového domu dnes od 11:00 do 15:00.

Firma z ponuky vyberá tepláky, nohavice, zástery, župany, tričká, tielka, pyžamá, nočné košele, ponožky, spodné prádlo, utierky,uteráky, plachty, obliečky a veľa iného spotrebného tovaru.

 

Komora veterinárnych lekárov oznamuje majiteľom psov, že v sobotu 17.06.2017 sa  na kopaniciach vykoná povinné očkovanie psov proti besnote . Očkovať sa bude

na Brestovom pri obchode od 08.00 do 08:30

na Bučkovci pri požiarnej zbro


 
 

dnes je: 22.11.2017

meniny má: Cecília

webygroup

Úvodná stránka