Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Moravské Lieskové

Rozhlas

Oznamy rozhlasu v roku 2017

Vážení občania,
aktuálne oznamy vyhlasované obecným rozhlasom si môžete priebežne pozerať aj na našej stránke.
Hlásenie prebieha v časových intervaloch o 9:30 a 16:30 hodine v letnom období a v zimnom a jesennom období o 9:30 a 16:00 ho ...viac...


 

Aktuálne oznamy

Oznámenie elektronickej adresy - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Oznámenie elektronickej adresy.jpg
 

Odpočet plynomerov

plynomery.jpg

Slovenská pošta oznamuje všetkým odberateľom plynu, že od 18.9.2017 vykonáva odpočet plynomerov. Prosíme vás, aby ste sprístupnili a odomkli svoje plynomery.
viac...


 

Lekári

lekár.jpg

Oznamujeme vám, že v piatok 22.9.2017 nebude ordinovať MUDr. Lenka Gáliková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Ľudmila Kucková.
viac...


 

Prerušenie distribúcie elektriny

elektrina_odstavka_zse.jpg

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú  bez dodávky elektrickej energie nasledovné časti obce:
dňa 26.9.2017 v čase od 8:00 do 15:00
Moravské ...viac...


 

Zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu

NO.png


Zber   nebezpečného  odpadu a veľkoobjemového komunálneho odpadu sa uskutoční 2.10.  -  8.10. 2017 v priestoroch bývalej píly.

 
 
 
viac...


 

Pekáreň Bzince

pekarenbzince.png

Pekáreň Bzince vám oznamuje, že bude každý štvrtok od 11:15 do 12:00 predávať chlieb, pečivo a sladké koláče.

 
   

 
 
 
 
 
viac...


 

Stratený jazvečík

jazvečík 1.jpg

Stratil sa hnedočierny hrubosrstý jazvečík. Má tetovanie na uchu a je čipovaný. Reaguje na meno Anyr. Ak ste ho videli, zavolajte na tel. číslo 0948 077 096 alebo ohláste na adrese Peter Havalec, Dolné Srnie č. 42.
 
 
 
  ...viac...


 

Futbal jeseň 2017

Futbal jeseň 2017.jpg
 

Stavebné práce - KANALIZÁCIA A ČOV Moravské Lieskové

canstock4466109.jpg

Stavebné práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV pokračujú od ZUŠ na Záhumnie.
Doprava bude obmedzená.
Žiadame občanov o toleranciu.

viac...


 

Výzva poľovníkov

poľovníci.png
 

Triedenie odpadu

znečistené sklo.jpg


Na základe sťažnosti z Technických služieb Stará Turá vás chceme informovať o tom, že v separovanom zbere sa často nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí. Ak je obsah kontajnera určeného na triedený zber takto znehodnotený, musí sa vyčleniť z r ...viac...


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

osvetlenie.jpg


 
Vážení občania,
oznamujeme vám, že v našej obci prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia realizovaná obcou Moravské Lieskové. Jedná sa o projekt, ktorý rieši výmenu všetkých svietidiel a napájacích káblov. Prosíme vás o tol ...viac...


 

Prenájom hrobového miesta

cintorín.jpg

Žiadame občanov, ktorí doposiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu o prenájme hrobového miesta na miestnom cintoríne, aby tak urobili čo najskôr počas úradných hodín obecného úradu.
viac...


 

Opravy a zmeny na hrobových miestach

pomník.jpg

Opravy  a zmeny na hrobových miestach žiadame nahlásiť na obecnom úrade osobne, telefonicky na tel. číslach:
032/285 67 16
032/285 67 15
alebo e-mailom:
evidencia@moravskelieskove.sk
podatelna@moravskelieskove.sk ...viac...


 

Moravské Lieskové 1398 - 1998

Kniha ML.jpg

2.vydanie publikácie o histórii našej obce.
MORAVSKÉ LIESKOVÉ  1398 - 1998.
Viac informácií na obecnom úrade alebo na 
tel. čísle: 032 285 67 15
viac...


 

Memoriál Jozefa Hollého


 

Zberné nádoby

nadoby.jpg

    Zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom,
 
     Obec Moravské Lieskové zabezpečila pre zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom za podpory z príspevku Recyklačného fondu, zberné nádoby na triedený zber odpadov, kt ...viac...


 

Starosta obce vyzýva občanov, aby nevhadzovali drobný stavebný odpad do smetných nádob

95756.jpg


Starosta obce Moravské Lieskové vyzýva občanov, aby nevhadzovali do smetných nádob drobný stavebný odpad. Pri poslednom zbere došlo k poškodeniu lisovacieho zariadenia. Keď sa zistí, že niekto vhadzuje drobný stavebný odpad do smetných nádob, ...viac...


 

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška _ Rozhodnutie výrub


 

Zápisnica OZ 05.09.2017


 

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov


 

Verejná obchodná súťaž - Rodinný dom s. č. 445 Moravské Lieskové


 

Verejná vyhláška


 

Ponuka na prevod pozemkov


 

Nebezpečenstvo vzniku požiarov


 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený podľa § 21 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 

Dodatok č.2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 

Dodatok č.1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Moravské Lieskové


 

Dodatok č.1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Moravské Lieskové


 

VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje


 

Návrh plánu kontrolnej činnost na 1.polrok 2017


 

Kalendár vývozu odpadu 2017


 

Návrh Dodatku k VZN 5/2015

Návrh Dodatku č. 2 K VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
viac...


 

Návrh Dodatku k VZN 1/2015

Návrh Dodatku č. 1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Moravské Lieskové
viac...


 

Návrh VZN

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
viac...


 

Zámer obce vzájomnej zámeny podielu vlastníctva nehnuteľnosti

Zámer obce vzájomnej zámeny podielu vlastníctva nehnuteľnosti v spoluvlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Popis majetku:           
Obec Moravské Lieskové a p. Anna Kouřilová, bytom Bzince pod Javorinou  by si vzájomne ...viac...


 

Zámer obce vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku

Zámer obce vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobintného zreteľa
viac...


 

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt , čiže vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, je smernica, ktorá je vypracovaná v súlade s úst. § 20 zákona č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a vyhl. Úradu na ...viac...


 

dnes je: 21.9.2017

meniny má: Matúš

webygroup

Úvodná stránka