Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Moravské Lieskové

Rozhlas

Oznamy rozhlasu v roku 2017

Vážení občania,
aktuálne oznamy vyhlasované obecným rozhlasom si môžete priebežne pozerať aj na našej stránke.
Hlásenie prebieha v časových intervaloch o 9:30 a 16:30 hodine v letnom období a v zimnom a jesennom období o 9:30 a 16:00 ho ...viac...


 

Aktuálne oznamy

Lekári

lekár.jpg


Oznamujeme Vám, že Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Kuckovej bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 24.7.2017 - 4.8.2017. Zastupovať bude Ambulancia MUDr. Gálikovej.
 
viac...


 

Futbal

futbal júl.png
 

Stavebné práce - KANALIZÁCIA A ČOV Moravské Lieskové

canstock4466109.jpg

Stavebné práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV z technických príčin budú pokračovať na 2. hornom konci.
Doprava bude obmedzená.
Žiadame občanov o toleranciu.

viac...


 

Elektrina

elektrina_odstavka_zse.jpg


Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 24.7.2017 bez dodávky elektriny
od 8:00 do 11:00 nasledovné časti obce:
Brestov ...viac...


 

Dožinky

dožinky 1.png
 

Kľúče

kluče.jpg

Našli sa kľúče. Bližšie informácie na obecnom úrade.
viac...


 

Pekáreň Bzince

pekarenbzince.png

Pekáreň Bzince bude každý štvrtok od 11:15 do 12:00 predávať pred obecným úradom chlieb, pečivo a sladké koláče.

viac...


 

JAVORINA TOUR

07_Plakát_Javorina TOUR 2017_jpg (002).jpg
 

Javorina

07_Slavnosti bratrství A2 (002).jpg
 

Poľovné združenie

poľovníci.png


 
Poľovné združenie v Moravskom Lieskovom upozorňuje vlastníkov pôdy, že poľovný revír, ktorý obhospodaruje Poľovné združenie Moravské Lieskové sa snaží získať skupina cudzích poľovníkov. Takýmto spôsobom chce domácich poľovníkov pripr ...viac...


 

U P O Z O R N E N I E

ddurm.png


Vážení majitelia pozemkov ,obyvatelia ,nájomcovia.
Obec Moravské Lieskové upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností s ...viac...


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

osvetlenie.jpg


 
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že v našej obci prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia realizovaná obcou Moravské Lieskové. Jedná sa o projekt, ktorý rieši výmenu všetkých svietidiel a napájacích káblov. Prosíme Vás o tol ...viac...


 

Vijačka krušpánová

vijačka.jpg


 
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Nové Mesto nad Váhom upozorňuje na rozšírenie škodca vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis), ktorá napadá druh dreviny krušpán (Buxus spp.) často využívaného na živé ploty.< ...viac...


 

Mobil

mobil.jpg

Našiel sa mobilný telefón. Bližšie informácie na obecnom úrade.
viac...


 

Prenájom hrobového miesta

cintorín.jpg

Žiadame občanov, ktorí doposiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu o prenájme hrobového miesta na miestnom cintoríne, aby tak urobili čo najskôr počas úradných hodín obecného úradu.
viac...


 

Opravy a zmeny na hrobových miestach

pomník.jpg

Opravy  a zmeny na hrobových miestach žiadame nahlásiť na obecnom úrade osobne, telefonicky na tel. číslach:
032/285 67 16
032/285 67 15
alebo e-mailom:
evidencia@moravskelieskove.sk
podatelna@moravskelieskove.sk ...viac...


 

Daň z nehnuteľnosti

dane a poplatky.jpg

Oznamujeme občanom, že daň z nehnuteľnosti , daň za psa a poplatok za komunálny odpad si môžu na obecnom úrade od 02.05.2017.
viac...


 

Moravské Lieskové 1398 - 1998

Kniha ML.jpg

2.vydanie publikácie o histórii našej obce.
MORAVSKÉ LIESKOVÉ  1398 - 1998.
Viac informácií na obecnom úrade alebo na 
tel. čísle: 032 285 67 15
viac...


 

Memoriál Jozefa Hollého


 

Zberné nádoby

nadoby.jpg

    Zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom,
 
     Obec Moravské Lieskové zabezpečila pre zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom za podpory z príspevku Recyklačného fondu, zberné nádoby na triedený zber odpadov, kt ...viac...


 

Identifikácia a registrácia koňovitých zvierat

kôň.jpg


 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že v súvislosti s Vyhláškou č. 16/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 13. januára 2012 o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat, ...viac...


 

Upozornenie pre seniorov

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami buďte opatrní.
Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávaj ...viac...


 

Starosta obce vyzýva občanov, aby nevhadzovali drobný stavebný odpad do smetných nádob

95756.jpg


Starosta obce Moravské Lieskové vyzýva občanov, aby nevhadzovali do smetných nádob drobný stavebný odpad. Pri poslednom zbere došlo k poškodeniu lisovacieho zariadenia. Keď sa zistí, že niekto vhadzuje drobný stavebný odpad do smetných nádob, ...viac...


 

Upozornenie Poľovníckeho združenia

pes-v-lese.jpg
 

Oznam starostu obce - voľne pobehujúci psy

bigl.jpg


Vážení spoluobčania,
Týmto spôsobom apelujem na všetkých majiteľov a chovateľov psov, aby mali svojich psov zabezpečených, a tým zabránili ich voľnému pobehovaniu po obci. Každý z nás by si mal uvedomiť, že pes nie je len miláčik, strá ...viac...


 

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


 

Oznámenie o dražbe


 

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou


 

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou


 

Verejná vyhláška UPO


 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený podľa § 21 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 

Ponuka práce


 

Dodatok č.2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 

Dodatok č.1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Moravské Lieskové


 

Dodatok č.1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Moravské Lieskové


 

VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje


 

Návrh plánu kontrolnej činnost na 1.polrok 2017


 

Kalendár vývozu odpadu 2017


 

Návrh Dodatku k VZN 5/2015

Návrh Dodatku č. 2 K VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
viac...


 

Návrh Dodatku k VZN 1/2015

Návrh Dodatku č. 1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Moravské Lieskové
viac...


 

Návrh VZN

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
viac...


 

Zámer obce vzájomnej zámeny podielu vlastníctva nehnuteľnosti

Zámer obce vzájomnej zámeny podielu vlastníctva nehnuteľnosti v spoluvlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Popis majetku:           
Obec Moravské Lieskové a p. Anna Kouřilová, bytom Bzince pod Javorinou  by si vzájomne ...viac...


 

Zámer obce vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku

Zámer obce vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobintného zreteľa
viac...


 

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt , čiže vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, je smernica, ktorá je vypracovaná v súlade s úst. § 20 zákona č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a vyhl. Úradu na ...viac...


 

dnes je: 22.7.2017

meniny má: Magdaléna

webygroup

Úvodná stránka