Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Moravské Lieskové

Rozhlas

Oznamy rozhlasu v roku 2017

Vážení občania,
aktuálne oznamy vyhlasované obecným rozhlasom si môžete priebežne pozerať aj na našej stránke.
Hlásenie prebieha v časových intervaloch o 9:30 a 16:30 hodine v letnom období a v zimnom a jesennom období o 9:30 a 16:00 ho ...viac...


 

Aktuálne oznamy

Oznámenie elektronickej adresy - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Oznámenie elektronickej adresy.jpg
 

Stratený jazvečík

jazvečík.jpg

Stratila sa jazvečík hrubosrstý čiernej farby. Má tetovanie na uchu a je čipovaný. Reaguje na meno Anyr. Ak ste ho videli, zavolajte na tel. číslo 0948 077 096 alebo ohláste na adrese
Peter Havalec, Dolné Srnie č.42.
viac...


 

Západoslovenská distribučná

Západoslovenská distribučná 1.jpg

Západoslovenská distribučná, a.s. Vám oznamuje,
že vo všetkých domácnostiach bude vykonávať odpočet elektromerov.
 
23.8. - 25.8.2017 dedina
 1.9. -    2.9.2017 Šance
Žiadame Vás, aby ste pracovníkom umožnili prístu ...viac...


 

Pekáreň Bzince

pekarenbzince.png

Pekáreň Bzince Vám oznamuje, že pojazdná predajňa bude v dňoch 21.8. - 31.8.2017 čerpať dovolenku.

viac...


 

SNP

SNP.jpg

Pozývame Vás na slávnostné spomienkové stretnutie pri príležitosti 73. výročia SNP, ktoré sa uskutoční v nedeľu 27.8.2017 o 10:30 pred obecným úradom.
viac...


 

SNP

Krajské oslavy 73. výročia SNP na vrchu Roh Lubina_Plagát.jpg
 

Lekári

lekár.jpg


Oznamujeme Vám, že v pondelok  28.8.2017 budú zatvorené obe obvodné ambulancie v zdravotnom stredisku. Pre akútne stavy a úrazy bude slúžiť LSPP v Novom Meste nad Váhom.
 V stredu 30.8.2017 nebude ordinovať MUDr. Ľudmila Kucková, zastu ...viac...


 

Zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu

NO.png


Zber   nebezpečného  odpadu a veľkoobjemového komunálneho odpadu sa uskutoční 2.10.  -  8.10. 2017 v priestoroch bývalej píly.

 
 
 
viac...


 

Lieskovský filmový víkend

Lieskovský filmový víkend.jpg
 

Futbal jeseň 2017

Futbal jeseň 2017.jpg
 

Stavebné práce - KANALIZÁCIA A ČOV Moravské Lieskové

canstock4466109.jpg

Stavebné práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV pokračujú od ZUŠ na Záhumnie.
Doprava bude obmedzená.
Žiadame občanov o toleranciu.

viac...


 

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

požiar.jpg
 

Výzva poľovníkov

poľovníci.png
 

Triedenie odpadu

znečistené sklo.jpg


Na základe sťažnosti z Technických služieb Stará Turá Vás chceme informovať o tom, že v separovanom zbere sa často nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí. Ak je obsah kontajnera určeného na triedený zber takto znehodnotený, musí sa vyčleniť z r ...viac...


 

Kľúče

kluče.jpg

Našli sa kľúče. Bližšie informácie na obecnom úrade.
viac...


 

U P O Z O R N E N I E

ddurm.png


Vážení majitelia pozemkov ,obyvatelia ,nájomcovia.
Obec Moravské Lieskové upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností s ...viac...


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

osvetlenie.jpg


 
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že v našej obci prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia realizovaná obcou Moravské Lieskové. Jedná sa o projekt, ktorý rieši výmenu všetkých svietidiel a napájacích káblov. Prosíme Vás o tol ...viac...


 

Mobil

mobil.jpg

Našiel sa mobilný telefón. Bližšie informácie na obecnom úrade.
viac...


 

Prenájom hrobového miesta

cintorín.jpg

Žiadame občanov, ktorí doposiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu o prenájme hrobového miesta na miestnom cintoríne, aby tak urobili čo najskôr počas úradných hodín obecného úradu.
viac...


 

Opravy a zmeny na hrobových miestach

pomník.jpg

Opravy  a zmeny na hrobových miestach žiadame nahlásiť na obecnom úrade osobne, telefonicky na tel. číslach:
032/285 67 16
032/285 67 15
alebo e-mailom:
evidencia@moravskelieskove.sk
podatelna@moravskelieskove.sk ...viac...


 

Moravské Lieskové 1398 - 1998

Kniha ML.jpg

2.vydanie publikácie o histórii našej obce.
MORAVSKÉ LIESKOVÉ  1398 - 1998.
Viac informácií na obecnom úrade alebo na 
tel. čísle: 032 285 67 15
viac...


 

Memoriál Jozefa Hollého


 

Zberné nádoby

nadoby.jpg

    Zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom,
 
     Obec Moravské Lieskové zabezpečila pre zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom za podpory z príspevku Recyklačného fondu, zberné nádoby na triedený zber odpadov, kt ...viac...


 

Identifikácia a registrácia koňovitých zvierat

kôň.jpg


 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že v súvislosti s Vyhláškou č. 16/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 13. januára 2012 o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat, ...viac...


 

Upozornenie pre seniorov

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami buďte opatrní.
Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávaj ...viac...


 

Starosta obce vyzýva občanov, aby nevhadzovali drobný stavebný odpad do smetných nádob

95756.jpg


Starosta obce Moravské Lieskové vyzýva občanov, aby nevhadzovali do smetných nádob drobný stavebný odpad. Pri poslednom zbere došlo k poškodeniu lisovacieho zariadenia. Keď sa zistí, že niekto vhadzuje drobný stavebný odpad do smetných nádob, ...viac...


 

Upozornenie Poľovníckeho združenia

pes-v-lese.jpg
 

Oznam starostu obce - voľne pobehujúci psy

bigl.jpg


Vážení spoluobčania,
Týmto spôsobom apelujem na všetkých majiteľov a chovateľov psov, aby mali svojich psov zabezpečených, a tým zabránili ich voľnému pobehovaniu po obci. Každý z nás by si mal uvedomiť, že pes nie je len miláčik, strá ...viac...


 

Úradná tabuľa

Zámer vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

Zámer vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov


 

Dražba


 

Nebezpečenstvo vzniku požiarov


 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený podľa § 21 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 

Dodatok č.2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 

Dodatok č.1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Moravské Lieskové


 

Dodatok č.1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Moravské Lieskové


 

VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje


 

Návrh plánu kontrolnej činnost na 1.polrok 2017


 

Kalendár vývozu odpadu 2017


 

Návrh Dodatku k VZN 5/2015

Návrh Dodatku č. 2 K VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
viac...


 

Návrh Dodatku k VZN 1/2015

Návrh Dodatku č. 1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Moravské Lieskové
viac...


 

Návrh VZN

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
viac...


 

Zámer obce vzájomnej zámeny podielu vlastníctva nehnuteľnosti

Zámer obce vzájomnej zámeny podielu vlastníctva nehnuteľnosti v spoluvlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Popis majetku:           
Obec Moravské Lieskové a p. Anna Kouřilová, bytom Bzince pod Javorinou  by si vzájomne ...viac...


 

Zámer obce vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku

Zámer obce vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobintného zreteľa
viac...


 

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt , čiže vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, je smernica, ktorá je vypracovaná v súlade s úst. § 20 zákona č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a vyhl. Úradu na ...viac...


 

dnes je: 24.8.2017

meniny má: Bartolomej

webygroup

Úvodná stránka