Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Moravské Lieskové

Rozhlas

Oznamy rozhlasu v roku 2017

rozhlas1.png


Vážení občania,
aktuálne oznamy vyhlasované obecným rozhlasom si môžete priebežne pozerať aj na našej stránke.
Hlásenie prebieha v časových intervaloch o 9:30 a 16:30 hodine v letnom období a v zimnom a jesennom období o 9:30 a ...viac...


 

Aktuálne oznamy

Lekári

lekár.jpg

Oznamujeme vám, že v stredu 13.12.2017 nebude ordinovať MUDr. Gáliková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Kucková.
V piatok 15.12.2017 nebude ordinovať MUDr. Kucková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Gáliková.
viac...


 

Pomôžte Šimonkovi

Vrchnáčiky.png
 

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad

poplatok za KO.jpg

Termín podania do 31. januára 2018!
 
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2018 treba predložiť spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku (napr. študenti SŠ,VŠ ubytovaní na internáte, o ...viac...


 

Dane

dane a poplatky 1.jpg


Termín podania do 31. januára 2018!
Vlastníci nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2017 nadobudli (kúpili, zdedili, skolaudovali), predali alebo darovali  nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili ...viac...


 

Odpis vody

odpis vody.jpg

Oznamujeme vám, že v dňoch 14.12.2017 - 20.12.2017 bude vykonaný odpis stavu vodomerov. V prípade, že vás zamestnanci Reprogasu v čase odpisu nezastihnú doma, je potrebné stav vodomeru nahlásiť na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na čísle 285 6 ...viac...


 

Vianočné trhy

23843210_1534792326600075_3663700221448990137_n.jpg
 

Vianočné trhy Stará Turá

Vianočné trhy Stará Turá.jpg
 

Vianočný charitatívny turnaj

branov syn letak web.jpg
 

Stratený pes

patterdale-terrier.jpg


 
Stratil sa  pes čiernej farby. Počúva na meno Ken. Ak ste ho videli, volajte na číslo 0915 145 993 alebo 032 77 92 233.
 
viac...


 

Výzva

Výzva.jpg
 

Kanalizácia

canstock4466109-2.jpg


Od 13.11.2017 sa začnú realizovať výkopové práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV v časti
Brestové – stará cesta
od s.č. 759 po s.č. 1185.
Doprava bude obmedzená.
Žiadame občanov o toleranciu.
viac...


 

Púť, hľa dlhá

Púť, hľa dlhá_02_plagat.png
 

Fotozborník

Fotozborník.png


V auguste tohto roka bol slávnostne verejnosti predstavený fotozborník I. až III. súťažného bienále miestnej amatérskej fotografie KRÁSA SA ZRAČÍ V OKU POZOROVATEĽA. V prípade záujmu o zborník, prehľad ocenených autorov a ich tvorbu, kontaktujt ...viac...


 

Seniori

oznam seniori   2017.jpg
 

Triedenie odpadu

znečistené sklo.jpg


Na základe sťažnosti z Technických služieb Stará Turá vás chceme informovať o tom, že v separovanom zbere sa často nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí. Ak je obsah kontajnera určeného na triedený zber takto znehodnotený, musí sa vyčleniť z r ...viac...


 

Prenájom hrobového miesta

cintorín.jpg

Žiadame občanov, ktorí doposiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu o prenájme hrobového miesta na miestnom cintoríne, aby tak urobili čo najskôr počas úradných hodín obecného úradu.
viac...


 

Opravy a zmeny na hrobových miestach

pomník.jpg

Opravy  a zmeny na hrobových miestach žiadame nahlásiť na obecnom úrade osobne, telefonicky na tel. číslach:
032/285 67 16
032/285 67 15
alebo e-mailom:
evidencia@moravskelieskove.sk
podatelna@moravskelieskove.sk ...viac...


 

Moravské Lieskové 1398 - 1998

Kniha ML.jpg

2.vydanie publikácie o histórii našej obce.
MORAVSKÉ LIESKOVÉ  1398 - 1998.
Viac informácií na obecnom úrade alebo na 
tel. čísle: 032 285 67 15
viac...


 

Zberné nádoby

nadoby.jpg

    Zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom,
 
     Obec Moravské Lieskové zabezpečila pre zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom za podpory z príspevku Recyklačného fondu, zberné nádoby na triedený zber odpadov, kt ...viac...


 

Starosta obce vyzýva občanov, aby nevhadzovali drobný stavebný odpad do smetných nádob

95756.jpg


Starosta obce Moravské Lieskové vyzýva občanov, aby nevhadzovali do smetných nádob drobný stavebný odpad. Pri poslednom zbere došlo k poškodeniu lisovacieho zariadenia. Keď sa zistí, že niekto vhadzuje drobný stavebný odpad do smetných nádob, ...viac...


 

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva


 

Verejná obchodná súťaž

20171026_172922.jpg

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ
stavba súp. č. 445  v k. ú. Moravské Lieskové
 
Fotodokumentácia
viac...


 

Oznámenie o uložení listovej zásielky


 

VZN - poplatok za KO


 

VZN - nakladanie s KO


 

VZN - poplatky za znečisťovanie ovzdušia


 

Dodatok k VZN - žiadosť o pridelenie nájomného bezbariérového bytu


 

VZN - financovanie CVČ


 

VZN - financovanie škôl


 

Upozornenie


 

Výzva


 

Dodatok č.2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 

Dodatok č.1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Moravské Lieskové


 

Dodatok č.1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Moravské Lieskové


 

VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje


 

Návrh plánu kontrolnej činnost na 1.polrok 2017


 

Kalendár vývozu odpadu 2017


 

Návrh Dodatku k VZN 5/2015

Návrh Dodatku č. 2 K VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
viac...


 

Návrh Dodatku k VZN 1/2015

Návrh Dodatku č. 1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Moravské Lieskové
viac...


 

Návrh VZN

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
viac...


 

Zámer obce vzájomnej zámeny podielu vlastníctva nehnuteľnosti

Zámer obce vzájomnej zámeny podielu vlastníctva nehnuteľnosti v spoluvlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Popis majetku:           
Obec Moravské Lieskové a p. Anna Kouřilová, bytom Bzince pod Javorinou  by si vzájomne ...viac...


 

Zámer obce vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku

Zámer obce vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobintného zreteľa
viac...


 

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt , čiže vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, je smernica, ktorá je vypracovaná v súlade s úst. § 20 zákona č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a vyhl. Úradu na ...viac...


 

dnes je: 12.12.2017

meniny má: Otília

webygroup

Úvodná stránka