Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Moravské Lieskové

Rozhlas

Oznamy rozhlasu v roku 2017

rozhlas1.png


Vážení občania,
aktuálne oznamy vyhlasované obecným rozhlasom si môžete priebežne pozerať aj na našej stránke.
Hlásenie prebieha v časových intervaloch o 9:30 a 16:30 hodine v letnom období a v zimnom a jesennom období o 9:30 a ...viac...


 

Aktuálne oznamy

Lekári

lekár.jpg

V  piatok 19.1.2018 nebude ordinovať MUDr. Ľudmila Kucková. Zastupovanie zabezpečí MUDr. Lenka Gáliková.
viac...


 

Krojový ples

OU-BoršiceKrojPles18plakat.jpg
 

Dron

dron.jpg

Našiel sa dron. Bližšie informácie na obecnom úrade.
viac...


 

Plán vývozu odpadu

k1.png


 

 

viac...


 

Školský ples

ples.png
 

Pekáreň Bzince pod Javorinou

Bzince.png

Pekáreň Bzince pod Javorinou z dôvodu čerpania dovolenky príde predávať chlieb a pečivo až 18.1.2018 o 11:00.
viac...


 

Pomôžte Šimonkovi

Vrchnáčiky.png
 

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad

poplatok za KO.jpg

Termín podania do 31. januára 2018!
 
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2018 treba predložiť spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku (napr. študenti SŠ,VŠ ubytovaní na internáte, o ...viac...


 

Dane

dane a poplatky 1.jpg


Termín podania do 31. januára 2018!
Vlastníci nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2017 nadobudli (kúpili, zdedili, skolaudovali), predali alebo darovali  nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili ...viac...


 

Výzva

Výzva.jpg
 

Kanalizácia

canstock4466109-2.jpg


Dnes sa začnú realizovať výkopové práce v rámci projektu Kanalizácia a ČOV v časti
Brestové  pri amfiteátri na starej ceste.
Doprava bude obmedzená.
Žiadame občanov o toleranciu.
viac...


 

Púť, hľa dlhá

Púť, hľa dlhá_02_plagat.png
 

Fotozborník

Fotozborník.png


V auguste tohto roka bol slávnostne verejnosti predstavený fotozborník I. až III. súťažného bienále miestnej amatérskej fotografie KRÁSA SA ZRAČÍ V OKU POZOROVATEĽA. V prípade záujmu o zborník, prehľad ocenených autorov a ich tvorbu, kontaktujt ...viac...


 

Seniori

oznam seniori   2017.jpg
 

Triedenie odpadu

znečistené sklo.jpg


Na základe sťažnosti z Technických služieb Stará Turá vás chceme informovať o tom, že v separovanom zbere sa často nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí. Ak je obsah kontajnera určeného na triedený zber takto znehodnotený, musí sa vyčleniť z r ...viac...


 

Prenájom hrobového miesta

cintorín.jpg

Žiadame občanov, ktorí doposiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu o prenájme hrobového miesta na miestnom cintoríne, aby tak urobili čo najskôr počas úradných hodín obecného úradu.
viac...


 

Opravy a zmeny na hrobových miestach

pomník.jpg

Opravy  a zmeny na hrobových miestach žiadame nahlásiť na obecnom úrade osobne, telefonicky na tel. číslach:
032/285 67 16
032/285 67 15
alebo e-mailom:
evidencia@moravskelieskove.sk
podatelna@moravskelieskove.sk ...viac...


 

Moravské Lieskové 1398 - 1998

Kniha ML.jpg

2.vydanie publikácie o histórii našej obce.
MORAVSKÉ LIESKOVÉ  1398 - 1998.
Viac informácií na obecnom úrade alebo na 
tel. čísle: 032 285 67 15
viac...


 

Zberné nádoby

nadoby.jpg

    Zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom,
 
     Obec Moravské Lieskové zabezpečila pre zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom za podpory z príspevku Recyklačného fondu, zberné nádoby na triedený zber odpadov, kt ...viac...


 

Starosta obce vyzýva občanov, aby nevhadzovali drobný stavebný odpad do smetných nádob

95756.jpg


Starosta obce Moravské Lieskové vyzýva občanov, aby nevhadzovali do smetných nádob drobný stavebný odpad. Pri poslednom zbere došlo k poškodeniu lisovacieho zariadenia. Keď sa zistí, že niekto vhadzuje drobný stavebný odpad do smetných nádob, ...viac...


 

Úradná tabuľa

Dražba


 

Návrh VZN č. 01/2018


 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2017


 

Zámer prenájmu nebytových priestorov z dôvodu osobitného zreteľa


 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením


 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením


 

Oznámenie o uložení listovej zásielky na Obecnom úrade Moravské Lieskové


 

Zverejnenie zámeru Moravské Lieskové - úprava potoka Klanečnica


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti


 

Verejná obchodná súťaž

20171026_172922.jpg

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ
stavba súp. č. 445  v k. ú. Moravské Lieskové
 
Fotodokumentácia
viac...


 

Upozornenie


 

Výzva


 

Návrh plánu kontrolnej činnost na 1.polrok 2017


 

Návrh Dodatku k VZN 5/2015

Návrh Dodatku č. 2 K VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
viac...


 

Návrh Dodatku k VZN 1/2015

Návrh Dodatku č. 1 k VZN o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Moravské Lieskové
viac...


 

Návrh VZN

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
viac...


 

Zámer obce vzájomnej zámeny podielu vlastníctva nehnuteľnosti

Zámer obce vzájomnej zámeny podielu vlastníctva nehnuteľnosti v spoluvlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Popis majetku:           
Obec Moravské Lieskové a p. Anna Kouřilová, bytom Bzince pod Javorinou  by si vzájomne ...viac...


 

Zámer obce vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku

Zámer obce vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobintného zreteľa
viac...


 

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt , čiže vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, je smernica, ktorá je vypracovaná v súlade s úst. § 20 zákona č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a vyhl. Úradu na ...viac...


 

dnes je: 17.1.2018

meniny má: Nataša

webygroup

Úvodná stránka