Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Moravské Lieskové

Rozhlas

Oznamy rozhlasu

rozhlas1.png


Vážení občania,
aktuálne oznamy vyhlasované obecným rozhlasom si môžete priebežne pozerať aj na našej stránke.
Hlásenie prebieha v časových intervaloch o 9:30 a 16:30 hod.
 V  prípade záujmu o vyhlásenie je potrebné nahlá ...viac...


 

Aktuálne oznamy

Stratený kocúrik

Muro.jpg

Stratil sa 7-mesačný tigrovaný šedo-biely kocúrik. Volá sa Muro. Je prítulný. Tel. kontakt 0908 760 931.
viac...


 

Múzeum

Výstava mincí a prehliadka.jpg
 

Vianočný koncert spojený s vianočnými trhmi

Vianočné trhy 2018.jpg
 

Vianočný koncert v Dolnom Srní

plagát12.jpg
 

Vianočné susedské stretnutie

1-Stretnutie-plagat.png
 

Mediačná kancelária

mediačná kancelária.jpg

Mediačná kancelária Mgr. Andrei Mišurovej poskytuje bezplatnú úvodnú konzultáciu 1x mesačne v stredu  od 14:00 do 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Moravskom Lieskovom. Najbližší termín je 19.12.2018. Mediačná kancelária vám pomôže vyriešiť obč ...viac...


 

Pekáreň Bzince pod Javorinou

pekáreň Bzince.jpg

Pekáreň Bzince pod Javorinou oznamuje zmenu času predaja v Moravskom Lieskovom. Pojazdná pekáreň bude predávať chlieb, pečivo a koláče každý štvrtok v čase 10.20 - 11.00 pred obecným úradom.
viac...


 

Púť, hľa dlhá...

scan0007.jpg


Púť, hľa dlhá... po druhýkrát
 
Dávame do pozornosti druhé doplnené a rozšírené vydanie publikácie Púť, hľa dlhé...
Pôvodné vydanie je doplnené o 5 nových kapitol, 77 strán, desiatky nepublikovaných archívnych fotografií. ...viac...


 

Dychovky Čachtice

Dychovky Čachtice.png
 

Kanalizácia

prípojky.jpg

Realizátor stavby Kanalizácia a ČOV  nahlásil nezákonný spôsob nakladania s odpadmi - vypúšťanie splaškov do ešte nefunkčnej a neskolaudovanej kanalizácie. Odstránenie je finančne náročné, preto boli podniknuté kroky k odhaleniu vinníkov.
viac...


 

Biologický odpad

BO.png
 

Michal Bocora

MB.jpg
 

Plán vývozu odpadu

k1.png


 

 

viac...


 

Seniori

oznam seniori   2017.jpg
 

Triedenie odpadu

znečistené sklo.jpg


Na základe sťažnosti z Technických služieb Stará Turá vás chceme informovať o tom, že v separovanom zbere sa často nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí. Ak je obsah kontajnera určeného na triedený zber takto znehodnotený, musí sa vyčleniť z r ...viac...


 

Prenájom hrobového miesta

cintorín.jpg

Žiadame občanov, ktorí doposiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu o prenájme hrobového miesta na miestnom cintoríne, aby tak urobili čo najskôr počas úradných hodín obecného úradu.
viac...


 

Opravy a zmeny na hrobových miestach

pomník.jpg

Opravy  a zmeny na hrobových miestach žiadame nahlásiť na obecnom úrade osobne, telefonicky na tel. číslach:
032/285 67 16
032/285 67 15
alebo e-mailom:
evidencia@moravskelieskove.sk
podatelna@moravskelieskove.sk ...viac...


 

Moravské Lieskové 1398 - 1998

Kniha ML.jpg

2.vydanie publikácie o histórii našej obce.
MORAVSKÉ LIESKOVÉ  1398 - 1998.
Viac informácií na obecnom úrade alebo na 
tel. čísle: 032 285 67 15
viac...


 

Zberné nádoby

nadoby.jpg

    Zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom,
 
     Obec Moravské Lieskové zabezpečila pre zlepšenie triedenia odpadov v Moravskom Lieskovom za podpory z príspevku Recyklačného fondu, zberné nádoby na triedený zber odpadov, kt ...viac...


 

Starosta obce vyzýva občanov, aby nevhadzovali drobný stavebný odpad do smetných nádob

95756.jpg


Starosta obce Moravské Lieskové vyzýva občanov, aby nevhadzovali do smetných nádob drobný stavebný odpad. Pri poslednom zbere došlo k poškodeniu lisovacieho zariadenia. Keď sa zistí, že niekto vhadzuje drobný stavebný odpad do smetných nádob, ...viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy

Výsledky volieb v obci Moravské Lieskové


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Moravskom Lieskovom


 

Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka


 

Voľby 2018


 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb


 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu


 

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie


 

Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia 08.11.2018


 

Pozvánka na zastupiteľstvo


 

Ponuka na predaj poľnohospodárskeho pozemku


 

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou


 

Rozhodnutie verejnou vyhláškou


 

Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

Dodatok č.1


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019


 

Návrh rozpočtu


 

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB 2018

Uverejnenie výsledkov volieb
poslancov obecného  zastupiteľstva
a volieb starostu obce
 
Miestna volebná komisia v Moravskom Lieskovom, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a do ...viac...


 

Predaj majetku obce VOS


 

Zámer vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku obce


 

Predaj pozemku


 

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt , čiže vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, je smernica, ktorá je vypracovaná v súlade s úst. § 20 zákona č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a vyhl. Úradu na ...viac...


 

NAKLADANIE S ODPADOM

dnes je: 12.12.2018

meniny má: Otília

webygroup

Úvodná stránka